http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - C

Cardinállá tétetnek akaratod ellen: fõtiszteletre emelnek, amelyben elég bút vallasz. (1759.)

Cápa. Utazás.

Cédrus. Szerencsés jövõ. A szerelemben is.

Cédula. Eltévesztett élet jegye. Cédulát cserélsz valakivel: megcsalnak.

Céhmester. Katonaságot jegyez.

Cékla: Ájulás társaságban. Lázas betegség.

Cérna. Kellemetlen híradást jegyez arról, hogy vágyaid még nagyon sokára válnak valósággá. Menyasszonynál: jelez jegyesség felbontását is.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: kötõcérna: vándorlás jele; fehér cérna: ajándékot vonz; fekete cérna: beköszöntõje a balszerencsének; kék cérna: jó reménység; piros cérna: közeli öröm. - Egy öregasszony szerint: cérna, amely összevissza van gombolyodva, gubancolva: akadályt jelent álmaink elérésében. Cérnát befûzni: udvariasság jele. Eltépett cérna: harag jelvénye. Cérnát gombolyodni látni: nehéz helyzetbe kerülünk. Cérnát legombolyítani (saját kezünkkel): terveink visszafelé haladnak. Össze­gubancolt cérna jelent még rossz idõt is. Szûz havában ugyanez: vénlányságot. András éjjelén: nehezen létrejövõ házasságot. Újholdkor: családi ellenkezést szerelmünkben. Szeles éjszakán: félelmet jövendõ sorsunktól.

A különös álmokból: cérna, amely hajunk helyett nõne ki fejünkbõl, valamint orrunkból és szemünkbõl: jegyez régi szerelem miatt visszatérõ bánatot, amely borús fellegként néha szívünkre nehezedik. Cérna, amellyel patikáriusüveget kötnek be: csalárdságot jelent. Fülben viselt cérna: váratlan hír.

Gvadányi szerint: óvakodj a cérnafûzõ nõtõl, semmire sem jó.

Saját jegyzeteim szerint: cérnát látni magunkon: új ismeretséget mutat.

Radics Mária szerint: cérna, amely a lábra csavarodik: egy nemszeretem-házasság jelképe.

Cica. Fegyelmezetlenség jegye.

Egy öregasszony szerint: karmoló cica jelzi, hogy haragos kezek közül menekülsz. Fiatal cica: elcsábítá­so­dat mutatja. Cicát látni jelent még: kellemetlenséget és elárult szerelmet is. - 1855-i könyv szerint: cica mutatja, hogy hamis emberekkel lesz dolgod, de te könnyenhivõ lész a beszélgetésben. (Ez fiatal nõkre vonatkozik.) Cica jegyez: kiabálást, kellemetlen tárgyalást. Cica a háztetõn: gonosz jel; öregasszonynál: betegség.

Cickány. Szerencse.

Cicomázás. Jelzi, hogy kenyeredet becsületes úton keresed.

Cigány. Tolvajlás. Cigánymuzsika: mulatság. Cigányasszony: kellemetlenség. Cigányasszony (úriruhában) férfinak veszedelem. Kancsal szemû cigánynõ: szerelmi boldogtalanság.

Cimbalom. Búsulás.

Az 1759-es könyv szerint: hadba vonulás, háború.

Cimbora. Vigyázz! Váratlan esemény elõtt állsz.

Címer. Lelkiismereted nyugtalan.

Cincér. Szép idõ.

Cincogás. Szerencse. Öregasszonynál: vágy.

Cinege. Hideg idõjárás. De jelez rövid utazást is.

Cink. Ajándék.

Cinke. Öregnek õszi halált jelez, fiatalnak víg farsangot mutat.

Cinkos. Mulatság.

Cinterem. Lakodalom.

Cipész. Váratlan költség.

Cipó. Ha fehér: egészség.

Cipõ. Jelez egészséges táplálkozást. Nagy cipõ: utazást mutat; szûk cipõ: szorult viszonyok jelzése; rongyos cipõ: veszteség. Cipõt felhúzni: kirándulásra mégysz. Új cipõ: jó reménység. Cipõt foltozni: hasznos foglalkozásban lesz részed. Cipõt venni: csalódás jele; egyben elutazást is mutat. Cipõt elveszítesz: igen kellemetlen hírt hallasz. Cipõt találni: ajándék.

Kerner szerint: cipõ, mely nem a lábunkra van szabva: jelent kedvünk ellen való utazást. Báli cipõ: betegség. Halotti cipõ: öröm. Rongyos cipõ, amelybõl lábujjaink különösebben kiállanak: hideg idõjárást mutat. Asszonynál: szûk cipõ gyanúsítást jegyez.

Ciprusz. Igen hosszú utazást jelez.

Cirógatni szépasszonyt: nagy veszekedés.

Citera. Rossz társaságba keveredsz. Citerázni: jelzi egy utazásodat a hegyek közé.

Citrom. Halál. Citromot enni: jólét.

Coboly. Drága esztendõ.

Comb (asszonyé): szerencse a szerelemben. Általában combot látni: öröm jele. Sovány comb: házasságtörés jegye.

A különös álmokból: comb, amely olyan asszonyé, akinek combját nem láthatjuk: jegyez változást. Combok, amelyek ismerõs nõké, de a fej és törzs nélkül látjuk, és szeretnénk felismerni õket: gonosz; mindig valamely közeli, súlyos betegség jelei. Combok, amelyek fekvõhelyünkhöz nyûgöznek, felemel­kedni nem engednek: szabadulás vágya a házaséletbõl. Öreg combok jegyzik a feleséget.

Cölöp. Veszedelem.

Cukor. Hízelkedés jegye. Mutat gazdagságot is. Sõt kedvességet és engedelmességet, amelyben részünk lesz. Cukrot enni: haragot jelent. Cukrot törni: látogató közeleg. Cukrot venni: szégyen. Cukorgyár: jó hír.

Cukrász . Harag. Cukrászda: gyomorrontás.

Egy öregasszony szerint: kicsapongás.

MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - CS

Csaholás. Jó hírt jegyez.

Újholdnál: kérõt mutat fiatal leánynak. Csaholás András napja után: jelent félelembõl elmulasztott utazást is. Útonjárónál: korai indulást mutat. Télelõben gazdaembernél: erõs fagyot jelez és fehér karácsonyt. Farkasugatás Szûz havában: gonosz jel. Õrök, virrasztók álmában: váratlanság jele.

Csákány (-t használni): öröm. Csákánnyal feszíteni ajtót: meglepetés. Csákánnyal bontani: jó idõjárás. Szent Mihálykor költözködés.

Csáklya. Jó barát. Halásznál: jó fogás.

Csákó. Veszedelem.

Útonjárónál: veszteség, esetleg tömlöc jele.

Család. Jegyez gazdagságot. Családi kör: örökség.

Csalán. Harag mutatója.

Csalfa (nõ): nagy vigalom jele. Szõke, csalfa nõ: úri mulatság.

Csalit. Titok.

Csámpás ember: levélhordó útján szerencse.

Csap. Betegségedben könnyebbülés jele.

Csapda. Mulatság vár rád. Csapdát állítani: jó üzlet.

Csáp (bogáré): mérget jegyez.

Csapóajtó. Fenyegetõ veszély mutatója.

Csapófa. Jelzi, hogy nem vagy elég szorgalmas teendõidben.

Csaplárossal beszélni: jegyzi, hogy ismerõseid kihasználják gyengeségedet.

Az 1759-es könyv szerint: csapláros jelent rossz esztendõt. A lipcsei szerint: betyárság jele. Újholdkor: kiássák a ház falát a szomszédaid.

Csapodárság. Kellemetlenség. Csapodár anyós: szegénység. Csapodár võlegény: örök bánat. Csapodár barátnõ: óvakodj a gyermekágyasságtól.

Csapszék. Gonosz hír.

Csárda. Szerencse.

Csillaghulláskor: kincstalálás. Szent András napja után: szerencsés utazás. Szûz jegyében: családi bánat. 1759-es könyv szerint: "Tsárdában lenni néked öröm, ellenségeidnek bosszúság."

Császár. Öröm jele.

A lipcsei könyv szerint: jegyez emelkedést hivatalodban. Császárral beszélni: jelent váratlan szerencsét, amelynek folytán viszonyaid javulnak. Császárnét látni: biztos võlegény közeledik.

Csat. Jegyzi, hogy olyan ismeretséget kötsz, amely az életed végéig épségben marad.

Csata. Nagy változás és gyász.

Csatlós. Jegyez nagy konyhát.

Csatorna. Mutat szétfoszló reményeket. Csatornába esni: jó reménység.

Csecsed (ha sok vagyon): paráznaság. (1759.)

Csecsemõ. Pártfogó jó barátok segítenek bajodban. Csecsemõsírást hallani: öröm. Csecsemõt fürdetni: ambó. (1855.)

Cseléd. Gyanúba keveredsz. Pletyka. Elveszett tárgyak. Ha magadat álmodod cselédnek: alázatosságod révén szerencsés ismeretség.

Csemege. Közeli eljegyzés.

Csemete (fa): felesleges fáradságot mutat.

Csempész. Csalódás.

Csendõr. Szorgalom.

Csenevész (gyermek): nagy bánat.

Csengés (fülben): félelem jegye. Hirtelen csengetést hallani: érdekes hír közeleg feléd. Csengetés az ablakod alatt: vidámság, szánkózás. Csengettyû: látogató.

Kerner Jusztinusz szerint: csengés, amely hajnali harangszóra emlékeztet, elmulasztott kötelességet jelent. Esti harangcsengés: öregség jegye. Csengetés a kertben: valaki tilosban jár a háznál. Csengetés a hálókamrában: feleséged mással szeretne álmodni. Csengetés a lábadon: temetõbe visznek. - Egy öregasszony szerint: csengõ a ház elõtt: éjjeli látogatás jegye.

Saját jegyzeteim szerint: csengetést hallani, ágyból felkelni, ajtóhoz menni, és ott senkit sem találni: vendéget jegyez, aki valamit a háztól elvisz.

A különös álmokból: csengõ, amely fülünkön nõ, és csengõ, amely testrészünkön cseng: tehetetlenség, boldogtalanság jelvénye.

Gvadányi Márton szerint: a csengõ gyermekjáték, amely felnõttnek csak bosszúság lehet. Radics Mária szerint: éjjeli csengetés: haláleset a családban.

Csepegés (-t hallani az ereszrõl): betegnek igen jó; egészségesnek feltûnõ hírt jegyez. Vízcsepp, amely reád hull: pénzkiadás.

Kerner szerint: vízcsepegés, amelyet nem látunk, csak hallunk: jegyez állatkereskedõnek tolvajságot, másnak rosszullétet.

A különös álmokból: csepegés, amely egy lezárt koporsóból hangzik, mintha a halott élõ volna: kedves ember, kedves szó utáni vágy. Jelent sírdogálást meghalt szülõkért.

Cséplés. Perlekedés.

Csepû. Csüggedt gondolatok.

A különös álmokból: csepû, amely arcunkból nõtt: öregedést jegyez. Nõnél szerelmi bánat.

Cseresnyét enni. "Nem adják meg az ígéretet." (1759.) "Cseresnyét (feketét) enni: dolgodat megbánod." (1759.)

Kerner Jusztinusz szerint: cseresnyét enni jegyez nagy veszekedést. Cseresnyét fáról szakítani: öröm, kellemetesség, szerelem. Útonjárónál: szépasszony barátsága. Cseresnyefa: kellemes idõ, hazug szavak. 1799-es könyv szerint: kényes órák állnak elõtted. Egy öreg asszony szerint: cseresnyéslepény: harag jegye a testvérrel. - Egy másik öregasszony szerint: édes cseresnye: bánat, míg savanyú cseresnye: öröm jele. Cseresnyét ajándékozni: az ajándékozottnak nagy öröm. Cseresnyét szedni: szószegés. Cseresnyét venni: lustaság.

A különös álmokból: cseresnye, amely fülünkön, orrunkon nõtt, és tõle meg nem szabadulhatunk: jegyez tetszeni vágyást valakinek, aki már régen nem törõdik velünk. Cseresnye (nõnél) bizonyos testrészén: ijedtség, de új szerelem jelképe is. Szép, piros cseresnye, amely álmunkban ülõhelyünkön marad: betegség, másnapi rosszullét. Cseresnye, amely a hasból nõ ki: hisztéria.

Cser. Egészség.

Az 1759-es könyv szerint: cserfa gazdagságot és hosszú életû embereket jegyez.

Cserebogár. Változó szerencse.

Kerner szerint: szerelmi találkozó. Útonjárónál: szerelmi bánat. Újholdkor: gond. József napján: aggodal­mas tavasz. Võlegénynél: kételkedés. Öregembernél: halál még abban az esztendõben. Fiatal asszonynál: bujaság. Az 1759-es szerint: szép, de szegény feleség. Özvegyasszonynál: kérõ. Özvegyembernél: csalódás. Télelõ havában: betegség.

A különös álmokból: cserebogarat enni, és ezzel jövedelemhez jutni: kövérség jegye. Cserebogár, amely belõlünk kibújik és nyomban elrepül: betegnek igen jó. Cserebogárzúgást hallani téli éjszakán: vígság. Asszony, akinek haja cserebogárral telik meg: nagy bánat elõtt áll.

Cserép. Csalódás.

Egy öregasszony szerint: nagy szerencse. Leánynál: eljegyzés. Cserepezõvel találkozni: balszerencse; vele beszélni: tûz. Cserépfedõ: veszedelmes utazás.

Kerner szerint: izzó cserép, amely égõ házról lerepül: pletyka, amely miatt veszedelembe jutunk.

A különös álmokból: meleg cserép gyomrunkon, anélkül hogy betegek volnánk: költözködést jelent. Lábmelegítõ: özvegység.

Cserjés. Titok.

Cserjésben tartózkodni: titkos, szemérmes dolgot mívelni: Cserjésben aludni: honvágy.

Csésze. Ajándékot várhatsz.

Az 1855-iki könyv szerint: csészét venni jegyez meghívást kellemes mulatságra. Aranybetûs csésze: jó házasság; inni belõle: szerencse a szerelemben, jó barátság, gondtalan esték. Csészét eltörni: jegyez árulást, még pedig jó barátnõ által. - Egy öregasszony szerint: csészét ajándékba adni és inni: szerencsés órákat mutat. Kerner Jusztinusz szerint csésze asszonyt jegyez.

Tisztátalan csészébõl tisztátalanságot inni: terhesség jegye. Olyan csészében fõzni, amely nem evéshez való, és belõle a võlegényt megkínálni hûtlenség jele. Csészébe köpni: betegség.

Cséza (rajta utazni): hosszú élet. Útonjárónál: betegség.

Csibe. (Lásd: Csirkénél.)

Csicsergést hallani. Jókedv.

Csicsóka. Szerelem.

Csipi-csóka. Boldog öregség.

Csiga. Jó jel.

Kerner szerint: csigát látni: jó hír egy távol levõ barátról. Csigát enni: gyermekáldás jegye. Egy öreg­asszony szerint: csigát látni jegyez még hamisságot is, amely által eredményt érünk el.

Csigajáték. Rossz szomszédság.

Csigér. Betegség.

Csigolya. Csalódás.

Csikolni vagy csikoltatni: gonosz.

Csiklandozás. Érvágás. (1820.)

Csík. Rossz idõ. Csíklevest enni: szerelmes beléd egy asszony. Csíkot ajándékba kapni: bosszú ér. Csíkot a Tisza mentén halászni: ügyvédet jelez. (1833.)

Csikó. Nagy szerencse.

Az 1759-es könyv szerint: csikó jegyez: új asszonyt is. Vele álmodni farsangban: házasodás jele. Asszonynál: fiatal szeretõ. Csikó fénylõ szeme: közeli ismeretség asszonnyal.

A különös álmokból: csikó, amely jönne nekünk, és emberi hangon szólalna meg: asszonynak különös kalandot jegyez, amely után gyónni kell.

Csikós. Öröm. Öreg csikós: törvény elé állunk.

Csillag. Öröm.

Az 1855-ös könyv szerint: csillag az égen vigalom jegye. Csillag, amelyet nem az égen látunk: kárvallás, bánkódás. Csillagos ég alatt halászt látni: háború. - Kerner szerint: csillag nagy szerencse. Csillaghullás: váratlan szerencse. Csillag az ég közepén: nagy vidámság. Csillagvizsgálóval beszélni: rövidesen hazugságot hallasz. - Útonjárónál: csillag szép szerelem. Mihály napján: hosszú szép idõ. Újholdkor: egy asszony megsegít. Csillag a vízben: régi szerelem visszatér. Csillag egy fa tetején: gyermekáldás. Csillag a párnán: jó asszony szeme. - Kos jegyében csillagokkal álmodni: megszerelme­sedés jegye. - Esõs éjszakán: csendes élet. Szilveszter éjjelén: unokákat jegyez. Égzengésben: béke jelvénye.

A különös álmokból: csillag, amely a testünkön van: egy elmaradt, várt csók nyoma. Csillagrúgás: katonaság.

Csillámlást látni: jó hír. Elsõrangú jó jel.

Csimbók. Alamuszi emberekkel vagyunk körülvéve. Hajcsimbók: aggodalom.

Csipa. Szerelem.

Egy öregasszony szerint: fiatal lánynál biztos megszerelmesedés jegye. Vénembernél: gonosz kívánság. Kerner Jusztinusz szerint: öregember fejét fokra hajtja, ha ez álma. Csipa (más szemében) asszonynál: hûtlen gondolatot jegyez; gyermeknél: lidércet. Csipa Szent Mihály napján férfinál: szép szolgálólány miatti virrasztás jegye. Kántorböjtben: betegség, gyomorrontás, álmatlanság. Csipa karácsony éjjelén: szegénység, elhagyottság, bánat. Szilveszterkor: gonosz, esetleg haláleset, közeli temetés. József napján: fájdalmas szerelem. Útonjárónál: hiábavaló vágy.

A különös álmokból: csipa, amely miatt nem látunk, és ezért igen szerencsétlennek érezzük magunkat: boldogtalan szerelem. Csipás koldus, aki szemérmetlen cselekedetre szólít fel: ájulás. Csipás férfi: igen szemérmetlen.

Csipke. Akadály jegye.

1855-iki könyv szerint: idegen kéz elrontja tervünket, Kerner szerint: asszony ajándékot remélhet; férfi: pénzeserszénye soványodását.

Csipkekendõ: élvezetteljes szórakozás jegye. Csipkekendõ, amelyben didergünk (lánynál): elcsábítást mutat; öregasszonynál: nyitott ajtó a hálókamarán.

Csípõ. Gonosz.

Lánynál (Kerner szerint) gyermeket mutat; asszonynál a betegség jegye. Általában paráznaságot jelez. Meztelen csípõ: fajtalankodás öregemberrel, vándorlóval. Betakart csípõ: hûség egy régi szerelemhez.

Csíra. Furcsa jókedvet mutat.

Csiriz. Szorgalom jegye.

A különös álmokból: csirizbe ülni, beleragadni, és belõle nem szabadulhatni: nõnek fajtalanság.

Csirke. Barátság. Tarka csirke: szerencse. Sok csirke: nagy szerencsét jegyez. (A többit lásd Tyúknál.)

A különös álmokból: csirke, amely fejünkbõl nõ ki és ott kapargál: öregség, gyengeség. Csirke, amely ágyunkban van, és csõrével csipdes: özvegység.

Csiszár (ló): csókolódzás.

Csíz. Szomorúság. Csízet hallani: jegyez magányos életet.

Csíziót olvasni: jelentékeny szerencse dolgainkban, különösen akkor, ha szorgalommal párosul.

1759-es könyv szerint csízió: kellemetes öregség, meleg kályha, teli pince. Andráskor: kellõ idõben beköszöntõ tél jegye. Adventben: csendes ünnep. Kristóf napján: nagy változás. Kántorböjtben: intelem.

Csizma. Sietség jegye. Jegyez: utat, amelyben elkésel.

Az 1759-es könyv szerint: régi csizmát felhúzni: csalás. 1833-i könyv szerint: csizmát felhúzni: jól jel. Új csizma: szép örömre vigadunk. Csizmát szabni látni: jó nyereség eladásban. Álmunkban csizmában járni: közelgõ szerencsétlenség jegye. Holdas éjszakán csizma: paráználkodás jele. Esõs éjjel: utazás. Igen száraz éjszakán: nagy gond. Padláson látni csizmát: atyafi halála; saját csizmánk a padláson: gonosz. Cifra csizma: új szeretõ. Egy öregasszony szerint: csizma jelez hiábavaló járkálást egy csalfa nõért.

Fiatal szépasszony csizmában: idõváltozás.

A különös álmokból: csizma, amelyet valaki fejünkre húz, hogy tõle ne láthassunk: megcsalás jegye. Csizma, amelytõl nem szabadulhatunk, az álmoskönyvem szerint: öregasszony hû szerelmét mutatja. Sárba ragadt csizma, amelyet elhagyunk: nagy könnyebbség sorsunkban.

Csizmadia. Fájdalom. Fogfájás.

Csoda. Bátorság.

Az 1799-es könyv szerint: záporesõ. Nagy csoda: kár.

Csók. Általában szomorúságot jelez.

Az 1759-es könyv szerint: csókolni: szomorúság; téged csókol valaki: még nagyobb szomorúság, bánat jegye. - Kerner szerint: halottal csókolózni: betegség. Kezet csókolni nõnek: nagy gond. Találkozáskor csókolózni: látogatást mutat. Csókot adni férfinak: szomorúság; nõnek elég jó. Szerelmessel csókolózni: új szerelem jegye. - Egy öregasszony szerint: kedvessel hajnalban csendesen csókolózni: viszály a szerelemben. Idegen nõtõl csókot kapni: halál. Csókot lopni: civódás. Másokat csókolózni látni: jegyez komoly szerencsétlenséget. Szent Mihálykor a csók: betegség. Kántorböjtben: elérhetetlen vágy. Újholdkor (nõnél): bûnös gondolat. Útonjárónál: nyugtalanság, veszteség. Bika jegyében: kopaszság férfinál, nõnél hosszú betegség. Adventben: lustaság. Farsangban: hervadt párta. Felvidéki embernél: lakoma.

Csók esõs éjjelen: régi szerelem felújulását is jegyzi, amely azonban nem végzõdik szerencsésen.

A különös álmokból: állattal csókolózni, és csípõs szájszéllel felébredni: hiábavaló vágy. Menyasszonyt megcsókolni, akit éppen esküdni visznek: biztos betegség. Anyóssal (édes) csókot váltani: veszekedés. Koldussal csókolózni: kellemetlenség. Önmagunkat megcsókolni, és ezen örömet érezni: betegség.

Gvadányi Márton szerint: csókolózás: hiábavalóság.

Saját jegyzeteim szerint: csók mindig bánatos nap jelképe. Sok csók attól, akit szeretünk, amely úgy hull, mint a barackvirág: a nõ hûtlenségét jegyzi.

Radics Mária szerint: a csókolózó nõ: biztos csalfaságot mutat. Barna nõ csókja megbánó csalfaságot mutat. Szõke nõ csókja diadalt jegyez. Koros nõ: bánatot jelez. Igen fiatal nõ csókja: veszélyes és beteges is.

F. doktor szerint: csók lábadozó betegnél: gonosz.

Csóka. Meglopnak.

Csomag. Gonosz. Csomagot (nehezet) cipelni: gond a gyermekekkel. De jegyez vendégséget is. Csomagolni: fajtalanság.

Csomó. Kellemetlenség, hízelkedés, nehézség. Csomót kötni: kellemetlenség másnak. Csomót feloldani: új hírek, amelyeket nem vártunk.

Feloldhatatlan csomóval veszõdni, végre feloldásáról lemondani: betegnek jó. Csomó, amely testünkön ereinkbõl való: hisztériás hajlandóság.

Csónak. Életed folyását elõírás szerint irányítod.

Csónak, amelyet zavaros vízben látunk: pénzveszteség. Elsüllyedt csónak: szerelmünk vége. Egy öregasszony szerint csónakázni: jó üzletkötés jegye. Csónakon felborulni: gonosz szerencsét mutat.

József-napkor: csónak: nyári árvizet jelez. Holdtöltekor rakoncátlan szerelmet.

Kerner szerint: csónak, amellyel valamely nagy vízen kelünk át: igen rossz helyzet elõjegye.

Csonka (embert) látni: gonosz.

Magunkat megcsonkítva látni: lábon teljes jó jegye, kézen múló bánat mutatója, egyéb testrészünkön azt jelzi, hogy egy nõ hatalmába jutunk, aki magához láncol. Csonka állat: gonosz jel. Csonka eb, amely megugat: hosszú, hideg tél.

Csont. Veszedelem. Enni: utálat. Rágni: szükség. Látni: rossz munka. Csontváz: betegség. Csontvázzal aludni: szegénység jegye.

Csorba (kés). Civakodás.

A különös álmokból: egy csorba kést lenyelni egy olyan eseménynek az elõjele, amely miatt sok bánkódásunk leend. Csorba tányérból enni: nagy várakozás valakire.

Csorda. Réten: boldogabb jövendõ. Csordát õrizni: jegyez bajt, amely pénzeserszényed fenyegeti. Legelõ csorda: öröm gyermekeidben.

Kerner szerint: csorda, amelyet szétfutni, megvadulni látunk: gonosz jegye családi életünkben. Fehér csorda: jó termés, szép reménység, korai tavasz. Csorda víz tükrében: hiábavaló élet jegye. Fekete csorda: gonosz úton szerzett gazdagság. József napján: jó reménység. Negyven vértanú napján: hosszú tél jele. Újholdkor: gazdagság. Nagyböjtben: lassan jövõ tavasz. Útonjáró álmában a csorda, amely messzi látszik: hiábavaló utazás jegye; csordában lenni: reményeink teljesülését jelzi. Csorda, amelyet ismerõs pásztorok õriznek: szerelem jele. Karácsony éjjelén: betegség.

A százesztendõs jövendõmondó szerint: csordát látni tavaszi éjjelen: szaporítja a gazda gondját.

A különös álmokból: csordába tévedni, és a bikát nem találni: sírás jegye.

Csóva . Újságot hallasz.

Csõ. Vagyon. Csõbe fújni: jó remények jegye. Csõben ülni: szerencse vár rád. Csövet vízen látni: gyávaság.

Csokor. Mindenre jó. Ibolyacsokor: szerelmesnek végzetes. Csokor, amelyet más kap: rövid betegség. Csokor idegen férfitól: haláleset. Csokor, amelyen névkártyája lóg egy alig ismert férfinak: kaland, könnyelmûség. Véres csokor: bánat, gyász. Csokor a szív felett: szerelmi csalódást mutat. Csokor lábunknál: visszautasítás egy gazdag asszony részérõl. Csokor a fejnél: valaki meghallgatja szerelmedet, akire azelõtt sohasem gondoltál.

Kerner szerint: csokor jelent reménytelen szerelmet is. Férfinál: gonosz. Egy öregasszony szerint: akasztást mutat.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: csokor: kísértés. Csokrot kötni: kis eredmény nagy munkáért. Csokrot találni és viselni: kellemetlen bonyodalmakba keveredünk.

Csõdör. Bátorságot jegyez. Bátor szívvel fogj terveidhez; viszont csõdörön lovagolni: jelzi, hogy vállalkozásod rossz csillag alatt indul, ne fogj semmibe.

A különös álmokból: csõdörökre köttetni és vonszoltatni, nõnél: hiábavaló reménység. Cirkuszcsõdört látni: engedékenység egy régen szünetelõ szerelemben. Pusztai csõdör, amely megtámad: viszontagság.

Csõr. Gond.

Csörgõ. Rágalom. Csörgõt hallani: óvatosságra int.

Újholdkor csörgõt hallani: veszély jegye. Csörgõkígyó: rossz nyelvek marják becsületed. Csörgõsapka: meggondolatlanság jele. Csörgõ ember: szomszédod újságot mond valakirõl, akit jól ismersz. Csörgõ lovak szerszámján: változatosság egyhangú életedben. Csörgõ, amelyet nem láthatsz: viszály jegye. Kerner szerint újholdkor csörgést hallani: pénz jegye. Csörgõ, amelyet babszemekkel töltenek: lassú elszegényedést mutat. Aranycsörgõ: üvegszilánk ágyadban.

Csörgõ, amely bennünk csörög: egy soha el nem felejthetõ szerelem jele.

Csuha. Zivatar.

Csuka. Áldás. Csukává lenni: jelzi, hogy nagy elhatározásod szerencsés véget ér.

Csukló. Kellemetlenség.

Asszonycsukló, amelyen karperec van: tömlöc jegye.

Csupor. Pénzt viszel a takarékba. Gyógyszerfõzésnél: betegnek nem jó.

Csutora. Ha iszol belõle: titkot közölnek veled. Pipacsutora: hallgatást mutat.

Csûr. Kellemetlenség.

Régi csûr Kerner szerint: gonosz öregasszonyt jegyez. Teli csûr: dölyfösség.

Csütörtök. Szép leány jegye.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png