http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - G

Gabona. Gazdagság.

Kerner Jusztinusz szerint: aratás: mindenre jó, fõként nyereség. Gabonát õrölni: jegyzi, hogy nemsokára biztos kenyér lesz kezedben. Száraz gabona: tûzvész.

Az 1756-os könyv szerint: gabona: Istennek legnagyobb áldása. Gabonaföldön járni: imádkozni. Gabonával utazni: nagy szerencse. Ocsú: tûzvész.

Gácsér. Becsület.

Gágogást hallani: jó hírek érkeznek.

Gagyogást hallani: nagy szerencse.

Galagonya -bokor: betegség.

Galamb. Jó.

Az 1756-os könyv szerint: galambfiók: örökség. Galambot fogni: házasság jegye.

Kerner Jusztinusz szerint: galamb a háztetõn: drága hír. Repülõ galamb: kedves ismeretség. Megölt galamb: bõséges élet. Üres galambdúc: szerelmed elhágy.

Gvadányi Márton szerint: galamb jegyzi a szívbõl kinõtt asszonyembert.

Galand. Ajándék. Galandféreg, amely nagyon hosszú: félelem egy bizonyos betegségtõl.

Gallér. Minél nagyobb, annál jobb.

Galuska (zsíros): elkésel valahonnan. Daragaluska: nehéz gond.

Gálya. Új hírek.

Ganéj. Betegség jegye.

Az 1756-os könyv szerint: tehénganéj: szerencse; emberganéj: gonosz szerencse. 1799-es könyv szerint: ganéjt, embertõl valót, házadban ha látsz: gonosz változás. Templomban emberganéj: Istentõl való büntetést jegyez. Ganéj, ha magadon van; de lemarad: lábadozás betegségbõl. Ganéj, amely asszony után marad: ajándék. Öregember után: rosszul sikerült vendéglátás.

Kerner szerint: rossz szagú ganéj: igen gonosz. Gyermekganéj: változás.

Gvadányi Márton szerint: tehénganéjba lépsz, ha orrod magasan hordod.

Garabonciás. Nagy szerencse jegye.

Régente: nagy szél jegye.

Garas. Béke.

Kerner szerint: Péter-garas: másvilági nyugalom.

Garat. Szüreti kilátásaid igen jók.

Gatya. Gatyát elveszíteni: kár a barmok között. (1756.)

Kerner szerint: jegyez tisztességet.

Gvadányi Márton szerint: gatyát felkötni: nagy becsület.

A különös álmokból: áldott asszonyt gatyában látni: váratlan változás.

Gát, mely szakad: jelez elválást atyafiságodtól. Leány álmában: veszedelem. Terhes asszony­nál: halálos bûn.

Gavallér. Szép idõ.

Gaz. Téli gaz: jegyez feltartóztatást egy utazásban.

Gazda. Biztosság jegye.

Az 1756-os könyv szerint: gazdálkodás jegyez jövendõbeli haragot, ha nem gazda álmodja. Gazdálkodni és valamit ki nem szedni a földbõl: veszedelem. (1850.)

Gvadányi Márton szerint: gazda; lány álmában mindenre jó.

Gém (madár): ritka vendég.

Gémeskút. Jó egészség jegye. A távolban: beteg szülõ. Csordával: honvágy.

Genny (a szemedben): szerencsétlen szerelmet jegyez. Egyebütt: csak szomorúság.

Gereben. Öröm, amely szomorúsággá válik.

Kerner szerint: jó idõ. Gerebennel dolgozni: gondterhelt élet.

Újholdkor gereben jegyez sok munkát.

Gerely. Perpatvar.

Gerenda. Pártfogót mutat. Vízben úszó gerenda: váratlan védelem.

A különös álmokban gerenda, amely hátunkra volna kötve, és attól nem szabadulhatunk: szomorú jövõ. Tûzben égõ gerenda, amelynek végén ülünk: mulandóság jegye érzelmeinkben.

Gerezd (szõlõ vagy narancs): hír.

Gerinc. Fájdalom.

Kerner szerint: gerinc jegyez: öregembert.

A különös álmokban: gerincünket mintha elveszítenénk álmunkban és üresség maradna helyén: kiélt szerelem jegye.

Gvadányi szerint: asszonygerinc: búbánat, megcsalódás jele.

R. M. szerint: hátgerinc, amely fáj: szakítást mutat.

Gerinccel álmodni és gerincet érezni, amely fájt: semmire se jó. ( Saját jegyzet .)

Gerjedelem. Szomorúság másnak.

A különös álmokban: gerjedelem, amelyet éreznénk öregasszony vagy öregember iránt, hogy szinte szenvedünk: ifjú szerelem jegye.

A lipcsei nagy könyv szerint: gerjedelem: jegyez bánatot. Kerner szerint: gerjedelem, amelyet éreznénk egy régi ismerõs iránt: szégyen vagy levél.

Gerlice. Üzenet.

Gesztenye. Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.

A különös álmokban: gesztenye, amely testünkön nõne, s tõle nem szabadulhatnánk: régi gond. Kerner szerint: gesztenyeevés: betegség.

Giliszta. Undor.

A különös álmokban: giliszta, amely szájunkon, orrunkból mászna ki, és rémülettel töltene el: régi ismerõsre gondolunk.

Gímszarvas. Rendkívüli szerencse. Fehér gím: szerencsés utazás.

Gipsz. Levél.

Gitár. Veszekedés.

Gólya. Jó barát.

Kerner szerint: gólya, amely házadon kelepel: szégyen. Gólya, amely házadon fészket rak: szerencse. Gólyák: boldog házasság, gyermekek jegyei.

Golyó. Idézés a törvényhez. Golyó jegyez még veszteséget is.

Gomb. Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.

Gomba. Öreg ember.

Gombócot fõzni: rágalom. Enni: betegség.

Gombostû. Veszekedés jele.

Kerner szerint: jövedelmezõ munkád lesz.

Gond. Általában: öröm.

Gondanyóval találkozni - Kerner szerint - változást jelent.

A különös álmokból: gond, amely hamuszürke öregember alakjában ülne hamurakáson, és szemre­hányást tenne: elhagyott, öreg szülõk jele.

Gondnok. (Temetõben vagy kórházban.) Betegség.

Gondola. Öröm jegye.

Gonosztevõ, aki házunkba menekülne, és segítséget kérne: szomszédok pletykája.

Gót stílû ház: változás, mégpedig kedvezõ.

Gordonka. Szorult helyzet. Gordonkázni: bánat.

Gödény. Szerelem jele.

Gödölye. Régi szép idõk. Gödölyét lopni: öröm. Gödölyével hálni: fiatal szeretõ.

Gödörbe esni: károsodás. Üres gödör: jó reménység. Jelez még akadályozást is.

Kerner Jusztinusz szerint: gödröt ásni: jegyez adósságba való keveredést.

A különös álmokból: gödör fenekén vénasszony, aki segítségedet kéri: gonosz; öregember: halálodat húzod ki. Õz, mely gödör fenekén sínylõdik, emberi hangon megszólít, és a szeme leánykönnyel van tele: boldogtalan házaséleted jelzi. Félig ember, félig asszony, aki gödörbe csalogat: nem jót tervez. Szép cigánylány, ha gödörben guggol, és paráznaságot ígér: betegség még abban az esztendõben. Szerel­mesedet gödörben látod ismeretlen férfival: szép idõ. Holtakat gödörben látni, és velük beszélni: nagy változás jegye. Anyádat gödörben látni: hosszú búbánat. Ha magadnak ásod a gödröt, és a sírásótársaid abban nem segítenek: minden jóra fordul. Gödörbe ugrani, de benne kellemetlenséget találni: meglepetés. Pöcegödörbe esni: dicsõség. ( Saját gyûjtés .)

Gvadányi Márton szerint: gödör asszonyjel, mely semmire se jó.

F. professzor szerint gödör, amely vízzel van teli, és asszonyképe van: jegyzi a tengereket, amelyekben te hal vagy.

Szent Mihály napján gödröt ásni, és benne valamit elrejteni: szûk esztendõ. Újholdkor gödörben lakni: szegénység, kárvallás. Gidres-gödrös úton járni András napja után: váratlanul törvénybe hívnak. Nagyböjtben gödörbe okádni: vétek ( Régi magyar naptár .)

Gödröcske: jegyez leányt is.

Göncölszekér. Mulatságos utazás.

A különös álmokból: Göncölszekéren ülni és messze elutazni: bágyadtság, fáradtság.

Göndör. Göndör haj: pénz.

Kerner szerint: nõi göndör haj: szerencse.

A különös álmokból: hajunk, ha álmunkban meggöndörödik: reménytelen szerelem. Göndör nõi haj, amely kinõne férfinak az arcán, és ezért örömet érezne: nagy szerelem egy göndör hajú asszonyba.

Göndör hajú asszony (a lipcsei könyv szerint): jegyez keleti utat.

Göndör hajú gyermek, akit azelõtt nem ismertünk: vigalom. Göndör idegen ember: üzlet. Göndör malac: idõváltozás.

Görbe. Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.

A különös álmokból: ha saját tagjainkat látjuk elgörbülni, mint a fának öreg ágait: boldogtalan szerelem.

Görcs. Hideg idõ.

A különös álmokban: görcs, amely meglepne, és tõle nem mozdulhatunk, bár mindenképpen azon vagyunk, hogy menekülhessünk: egy régi, gonosz emlék jegye. Nõknél egykori elcsábítást példáz.

Görény. Mindig betegség.

Göröngy. Akadály.

Görhe. Betegség.

Görvély. Gonosz.

A különös álmokban: görvélyes betegségben szenvedni: gyónás, egy régi emlék, elfelejtett cselekedet, amely miatt kellemetlenségünk lesz.

Gõzhajó. Rajta utazni: kellemetlenség.

Gránátalma. Minden megfejtés szerint: szomorúság.

Griffmadár. Örökség.

Guba. Öröm. Gubás emberrel találkozni: mulatságos dolog. Fekete gubás: új ismeretség. Fehér gubás: régi ismerõs. Gubában járni hideg, csillagos éjszakán: ahány csillagot látunk fejünk felett, annyi esztendõt élünk. ( R . M .)

Gubacs. Gyász jegye. Gubacs erdõben, amely fejünkre hull: halál.

Gubó. Út.

A különös álmokban: gubó, amely bennünk van: titok.

Gurítani valamit: jó hír.

Guta. Gutaütést látni: szép nyereség. Ha álmodnánk, hogy magunkat üt meg a guta: nagy változást várhatunk. (1833.)

A különös álmokból: guta, amely megbénítaná nyelvünket, altestünket: egy régi ijedség nyoma.

Gumó. Közönségesen: fáradtság.

A különös álmokból: gumó, amely testünkön volna, s onnan nem tudnánk eltávolítani: visszatérõ boldogtalan szerelem jelvénye.

Guga. Gugás ember: tréfaság. Guga, rajtunk: bánat asszonyért.

Guggoló ember: gonosz; asszony: kívánság. Sok guggoló ember: bõ esztendõ.

A különös álmokból: leguggolni: lánynál életbevágó változást jelez; asszonynál várakozást; embernél szégyenteljes gondolat.

Gulya. Nõtlen embernél: igen jó, ha házassági hajlandóságú. Másnak jegyez költözködést.

Gúnár. Mindig levelet mutat.

Gúnya. Gazdagság. Sáros gúnya: szégyen. Rongyos gúnya; amely rajtunk van: jó remény. Gúnyát (idegent) foltozni: asszonynak mindig bánatot jelez. Gúnyátlan ember: betegség.

Gúzs (-ba kötve lenni): egy szégyen jegye, amelyrõl nem tehetünk. Mást gúzsba kötni: megakadályozása egy gonosztettnek. (1799.)

Gvardián. Harag.

 

MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - GY

Gyalogos katona. Alkalmatlanság. Semmire se jó.

Gyalogösvény. Rágalomba ütközünk.

Gyalogló ember. Hírt, változást mutat. Gyalogló aggastyán: rossz hír.

Gyalu. Haláleset képe. Gyaluló ember: mutat betegnek múló fájdalmat és nagy változást; egészségesnek: kiábrándulást. Káposztagyaluló ember: hideg idõjárást hoz. ( R . M .)

Gyám. Árvagyám: nagy gond képe.

Kerner szerint: árvagyám: mutat bánatot is.

Gyanakodni (valakire): szükség jegye. Jegyez rossz hírt.

Gyanta. Mulatság.

Gyapjú. Betegség.

1799-es könyv szerint: fehér gyapjú: uzsora jele.

Kerner szerint: kereskedõ álmában a fekete gyapjú: kellemetlen üzleti veszteségjegye, míg a fehér gyapjú: mindig jó vásárt jegyez.

Gvadányi szerint: gyapjú, amely ég: gonosz jel.

A különös álmokban gyapjú, amely testünkön nõne: asszonynál gonosz megszerelmesedést, férfinél szerelmi bánatot mutat. - R. M. szerint gyapjú: jegyez gazdagságot is. - Egy középkori feljegyzés szerint: gyapjúzsák: verést jelent.

Gyászolni. Öröm. Gyászmenetben részt venni: kellemetes utazás képe; azt látni: eltávolodása valamely bánatnak. Gyászruha: hazugság. Gyászzene: út. Gyászruhás asszony: látogató, aki nemigen jelez jót. Gyászruhás férfi: közeli megbetegedés. Gyászvitéz Kerner szerint: igen nagy idõváltozást mutat.

A különös álmokból: gyászolni valakit, aki él és mellettünk van: nagy vidámság nekünk, míg az illetõnek búbánat.

Gvadányi Márton szerint: derûre ború.

Gyékény. Sok látogatót mutat.

Gyékényen feküdni egy idegen házban: változás. Száradó gyékény: rossz idõjárás. Gyékény András napján: hideg esztendõ.

Gyémánt. Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.

A különös álmokból: gyémánt, amely volna Szûz Mária koronájából, és ezt fejünkön viseljük: közeli haláleset. Gyémánt, amelyet lopnánk, és eldugni fényessége miatt nem tudnánk: egy titok napfényre jövetelét is jegyzi. Gyémánt, amely szemünkbõl nõne, és ott ragyogna: ifjúkori ismerõs, akire sokat gondolunk.

Gyep. Öröm. Gyepen heverni: jó kívánság.

Gvadányi szerint: hervadt gyep, amelyet nap heve fonnyasztott: örömeink mulandozását jegyzi. Égett gyep: mindenre jó, különösen betegnek.

Kerner szerint: gyepen bukfencet vetni: gondjaink elvetése. Télen tavaszi gyepet látni: váratlan segítség. Gyepes halom András napján: hosszú tél. Gyepen mezítláb járni: állatkereskedõnek nagy veszteség. Kántorböjtben (õsziben) gyepen heverészni és megelégedettséget érezni: gonosz. Szent Ivánkor gyepen feküdni: rövid nyár jegye. Szent János éjjelén gyepen sokadalomba tanyázni: közeli házasság jegye. Egy régi naptár szerint: gyep télen, gazda álmában szükséget jegyez. R. M. szerint: gyeppad: sírhalmot is mutat.

Gyeplõ. Kocsisnak verés.

Gyermek. Minden álmoskönyv szerint általában szerencse.

Kerner szerint: gyermekágyasság: veszteség a gazdaságban. Gyermekcipõ: rossz hír, kellemetlen levél. Gyermekruha: lebetegedés. Játszó gyermek: nagy öröm. Gyermekkel veszekedni: bánat. Gyermeket örökbe fogadni: viszály. Gyermeket elesni látni: nagy óvatosságra int. Gyermeket keresztelni vinni: gyermekáldás. Gyermekhalál: nagy gond.

1756-os könyv szerint: gyermeket látni: férfinak jó, leánynak igen nem jó. Szép arcú gyermek: különös szerencse.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: kisgyerek: veszekedés jele. Gyermeket háton vinni: nagy pörpatvar. Saját gyerekét látni, ha fiú: jó; ha leány: rossz. Idegen, szép gyermek: mindenkinek öröm. Gyermeket lopni: gondjaid örökös elvetését jelzi. - Más magyarázatok: gyermek dajkával jegyez könnyed megismerkedést egy leánnyal. Gyermek egy szakállas férfi karján: áldott nõnek fiút jelez. Gyermek teknõben vagy vízben: leányt mutat.

Gvadányi Márton szerint: sok kisgyerek: sok gond.

Szent András napján inges gyermekeket a szabadban látni: hosszú telet mutat. József napján: hosszú tavaszt. Nagyböjtben: gyónást. R. M. szerint: karon ülõ gyermek, aki két kezét kinyújtaná felénk: egy bánat mutatója. Szûrszabó szerint: gyermek, aki bennünket apjának nevez, de mi nem ismerjük: gonosz házasélet jele.

A különös álmokban gyermek, aki vízen úszna felénk, és nagy lármát csap: fiatalkori emlék. Gyermek, akit pöcegödörben jajgatni hallunk: fájdalom. Saját gyermekünket idegen házban, idegen ház ablakán kitekingetni látni: régi boldogtalanságot jelképez. Gyermek, aki a háztetõn a kémény füstjén át távolodna el: egy boldogtalan szerelem múlása. Gyermek, aki segít szennyes ruhát kimosni: igen jó jel. Gyermek, aki velünk aludna, de arcát nem láthatjuk: ifjúkori szerelem, amelyet visszavágyunk.

R. M. szerint: szõke gyermek: vígság; veres gyermek: gazdagság. Gyermek Jézussal álmodni: szép remény. Mezítelen gyermek: hóesés. Gyermekleány: nagy változás. Holt gyermek: betegség.

Gyertya. Általában hosszú életet jegyez.

Kerner szerint: gyertyavilágot látni sötét éjben: kiváló szerencse. Égõ gyertyát vinni: temetés. Gyertyát eloltani: egy régi barátság elmúlása. Gyertyát mártani öröm. Gyertyát meggyújtani: jó barátot találni. Gyertyát eladni: boldogság. Gyertyatartó: óvatosságra int. Égõ gyertya tartóban: szerencse.

1755-ös könyv szerint: gyertyaöntés: öröm. Szent András napján gyertyaöntés: hosszú telet mutat. Sok gyertya: nagy idõváltozás. Gvadányi Márton szerint: gyertyás ember éjszaka borlopást jegyez. Egy régi naptár szerint: gyertya lány kezében, amerre az utat véle mutatná: forduljunk meg. A különös álmokból: gyertya, amely testünkbõl nõne, nõnél ifjúkori szomorúság jegye. Gyertyaszentelõ Boldogasszony éjjelén gyertyával a temetõben járni: hosszú tél jegye.

Gyertyánfa. Levél.

Gyík. Üzleti változás.

A különös álmokból: gyíkot, ha nyelnénk, és tõle nem szabadulhatnánk: betegséget mutat. R. M. szerint: gyík jegyez változatosságot. Gvadányi Márton szerint: gyík, amelyre zöld fûben lépnénk, és amely hangot adna: váratlan veszteség.

Gyilkos. Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.

Kerner szerint: gyilkost kézzel megfogni: betegség. Gyilkosság Szent András éjjelén: nagy zavar a gazdaságban.

Gyógyfû. Szárítani: egészség. Venni: fekély. Keresni: járvány. Eladni: nyereség. Enni: bánat. (1799.)

Gyógyszertár. Uzsoráskézbe kerülsz. Gyógyszerész: kellemetlen társaságba keveredsz akaratod ellenére. Gyógyszerésszel beszélni: családi szomorodást jegyez.

Gyolcs. Gazdagság, amely életünk végéig tartós. (1833.) Gyolcsdarabka: új foglalkozás. Gyolcs: sovány nõnek nagy öröm, kövérnek betegség. ( R . M .) Sok gyolcs: nagy változás egy nõ révén. Gyolcsos tót: haláleset jegye. Gyolcsban járni: gonosz.

Kerner szerint: gyolcsing asszonynak változás.

Gyom (-ban járni): nehézség. Ellenségek közelsége.

Gyomor. Szûk esztendõ.

Kerner szerint: fenyegetõ veszteség.

A különös álmokból: gyomrunkat felvágva, belülrõl látnánk, és tõle megrémülnénk: fájdalmas emlékek jele. Gyomrunkat éreznénk testünktõl elválni, és ennek nagyon megörülni: egy régi fájdalom elmúlása.

Gvadányi Márton szerint: gyomor, amelyben volna víz és béka: csömört mutat. Nagyböjtben gyomorfájás: jó egészség. Kettõs gyomor: álarc, amellyel titkainkat fedezzük.

Gyónás. Gyónni menni: kellemetlenség a házban. Gyóntatópap: egészségesnek nem jó, betegnek javulás. Gyóntatószék: szorongó helyzet. Himlõt is jegyez.

A különös álmokból: jönne egy idegen, akinek minden titkainkat meggyónnánk úgy is, amint azok vannak, úgy is, amint azok nincsenek: fájdalmas ifjúkor emléke.

Gyorsfutó. (Kengyelfutó.) Kár.

Gyökér. Jövedelem. Boldogulás.

Kerner szerint: gyökeret kiásni: civakodás jegye. Ugyanott: gyökér alakú emberkével birkózni: gonosz megpróbáltatás.

A különös álmokból: lábunk ha gyökeret verne, amely gyökerek láthatók: nagy félést mutatnak. Gyökér, amely testünk egyéb részébõl nõne: tehetetlenség jelvénye.

Gyömbér. Reményt mutat.

Gyöngy. Mindig könny. Gyöngytyúk, ha kiált: rossz hír.

Kerner szerint: fagyöngy: becsület. Gyöngykagyló: új foglalkozás. Gyöngyfüzér: gonosz mátkaság. Gyöngy­virág: szerelem.

Különös álmokból: gyöngyök, amelyek testünkön teremnek, ahány, ugyanannyi bús szerelem. R. M. szerint: gyöngyhímzés: váratlan látogatót jelez. Régi gyöngyös párta: öregasszonyt mutat. Gyöngyöt felolvasztani, és azt meginni: betegség. Sok gyöngy: rossz ünnep. Gyöngyös párna: álmokkal teli éjszaka.

Gyönyör. Gazdagság.

Kerner szerint: idegen gyönyör betegség jele.

Gyötrelem. Jókedv.

A különös álmokból: valakit igen meggyötörni, és annak szenvedéseit látni: fájdalmunk örömre változik.

Gyufa. Égõ gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg idõjárás. Gyufa; amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idõ, betegség a birkák között.

Gyúrni (tésztát). Bágyadtság.

Különös álmokból: mintha gyúrnának álmunkban ismeretlen kezek és ez igen jólesne: vallomást hallunk.

Gyümölcs. Általában gazdagság.

Kerner szerint: gyümölcsöt fáján látni: jó elõjel; párolt gyümölcs: cigánnyal találkozol. Sok gyümölcs: munkád eredménye; gyümölcsfa: üzleti szerencse.

Az 1799-es könyv szerint: keserû gyümölcs biztos betegség. Gyümölcsös-kertben járni: gonosz. Gyümölcsfa gyökerét ganéjjal befedni: testi erõdet jelenti, ha mérséklettel élsz a nõk körül. Gyümölcsös­kertedben egy sorban álló fák jelzik a betegséged elmúlását, ha gondot viselsz magadra. Gyümölcsös jegyez örökséget. Gyümölcsösben látott nõtõl óvakodjál. Gyümölcsfán ülõ nõ, aki lábait mutatja, és kezedet magához vonja: könnyû emlékezetû ismeretség.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: kiszáradt gyümölcsfa: gyász. Férges gyümölcs: veszteség. Hullott gyümölcs: rossz barátság. Gyümölcsöt befõzni: takarékosság jegye. Gyümölcsöt eladni: pénzt mutat. Gyümölcsevés: hosszú élet. Gyümölcsöt felvágni: szerencse. Gyümölcsöt szakítani: jó háztartás jelvénye.

Szent András napján sok gyümölcs kosárban: rövid, de hideg tél jelvénye. Csillagos éjszakán gyümölcsöt lopni: gonosz jel.

A különös álmokból: gyümölcsfa, amely nõne testünkbõl, és ez igen nagy örömet okozna: jegyez meg­szerelmesedést hosszú bánat után. Gyümölcs, amely leány keblét helyettesítené, és jó szagú volna: fájdalmas szerelmet mutat.

R. M. szerint: gyümölcsfa alatt feküdni: jegyez nagy szerencsét az asszonyoknál. Szûrszabó szerint: gyümölcs a padláson; hosszú tél jegye.

Gvadányi Márton szerint: sok gyümölcs fene nagy gazdagság.

Gyûrû. Aranygyûrû jó szerencse. Drágakövekkel kirakott gyûrû: nõtlennek házasságot, házasnak gyermeket jegyez. Elvesztett gyûrû: hûtlen mátkaságot mutat. (1799.)

Kerner szerint: ajándékba kapott gyûrû rábeszélés a házasságra. Elveszített gyûrû jegyzi, hogy tudomásod szerint megcsalnak. Ujjon viselt gyûrû: sikerült terv. Karikagyûrû: rágalom.

Egy öregasszony ( R . M .) szerint: minden gyûrû házasodást jegyez, de nem mindig szerelmet.

A különös álmokból: vasgyûrû lábon vagy kézen: éjszakai kellemetlenség.

Gyûszû. Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png