http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - H

Hab. Szegénység. Hab tengeren: földnélküliség. Habos száj: rágalom.

Háború. Háborúba menni: öröm.

Hagyma. Erõs vérzést jelez.

Haj. Barna: szerencsés szerelem.

Az 1756-os könyv szerint: "Hajadat elöl borbéllyal levágatni: munkádból oly hasznod lesz, hogy bámulni fognak rajtad." Hajat elberetváltatni: gond. Hajat fülig elberetváltatni: egészséges embernek rossz, betegnek jó. Hajat szokás szerint elberetváltatni: gazdagnak jó, szegénynek rossz. Hajat ollóval vágni: nyereség. Haj, ha szádban nõ: nem jó. Haj, ha tenyereden nõ: nem jó. Hosszú haj, amely fehér: jó.

Kerner szerint: hajadat levágják: gondokat jegyez. Szájban növõ haj: hirtelen halált mutat. Másnak haját levágni: jó nyereség. Haj, hosszú és szép: jó jegy; ilyen hajat látni: jó hír. Haj, de nem a fejen: nagy kellemetlenség. Hajtû: ajándék. Hajpúder: meleg idõ és újdonság. Hajat levágni: bánat. Haj a kézen: kár jegye. Haj testünk egyes részén: természetes kívánság. Hosszú haj: nagy hatalom. Hajat mosni: nyugtalanság jegye. Hajat befonni: gond jele. Hajat fésülni: utazás éjszaka. Vörös haj: hamisság. Fekete haj: szerencse. Fehér haj: öröm. Hajfonat: nevetségesség. Elvesztett haj: temetés. Hajszál az ételben: hûtlenség az asszony részérõl. Hajfürt: hiúság jegye.

A különös álmokból: haj, amely benõné egész testünket, és úgy viselnénk, mint az állatok bundájukat: elrejtezés régi emlékek elõl. Amulettben õrzött haj: szerencsétlenség.

Egy régi naptár szerint: gyermek fejérõl való hajnak a színe megmutatja a szülõk életkorát. Gesztenye­barna haj jegyez rövid életet az apának. Gyenge, fehéres haj rövid életkort mutat anyának.

R. M. szerint: kondor haj, amely mintha volna állaté: jegyez nõi hûtlenséget. Kondor, vörös haj hûségesség jegye.

Gvadányi Márton szerint: asszonyhaj semmire sem jó.

Szent Andráskor a mezõt asszonyhajjal benõve látni: nagy idõváltozást mutat.

Saját jegyzeteimbõl: asszonyhaj, amely mintha megkötné kezünket, lábunkat, bedugná szájunkat: közeli szabadulást mutat egy fájdalmas, szerelembõl. Asszonyi hajfonat, amely mintha lógna a csillagból, és nekünk lajtorjának kínálkoznék a felhágásra: gonosz jel egy asszony nagyravágyásáról. - Egy öregember feljegyzése: nõi haj, amely tréfából nyakunkra hurkolódna: lehet komoly szándékkal hurkot vetõ is.

Haj kontyba kötve: férfinak gond, asszonynak mulatság. Hegyes konty: káröröm. Leesett konty: bánat. Göndörített hajfürt: irigység. (1833.)

Egy középkori jegyzet szerint: nyakon levágott haj, mintha vinnének hóhér székéhez: dicsõséges.

Háj (asszonyon): gazdagság jele.

Hajadon. Öröm.

Kerner szerint: hajadonnal aludni nem nagy szerencse. Meztelen hajadon: gyalázatba keveredsz.

Hajcsár. Levél jegye. Marhahajcsár: rossz hír.

Hajdina (kása). Szegénynek szükség; gazdagnak egészség.

Hajdú. Kár.

Hajlani. 1756-os könyv szerint: "hajolni látni magát: elveszett jószágában kárt vagy kisebbséget vall."

Hajlék. Bús.

Hajnal. Hajnalcsillag: szerencse. Útonjárónak különösen jó. Gazdának hajnalcsillag, amely felhõk közül mutatkozna: jó remény a bajban.

Kerner szerint: hajnalodás mindig jót jelez. Hajnalban mezítláb járni és füstöt látni a mezõn: változó idõ, betegséggel. Hajnali madarak éneklését hallani, de õket nem láthatni: jó napot mutat. Hajnalban vakondokkal találkozni, és tõle az utat kérdezni: balsors. Hajnalban asszonyhoz menni: nem a legjobb. Hajnalban utazni és korcsmát látni, amelyben gulya fejérlene: rossz vásár. Hajnalban csizmadiákkal találkozni, és velük versenyt futtatni: jó vásár. Hajósemberrel hajnalban utazni: szép szerencse.

A különös álmokból: hajnalodást látni, amely nem is éjszakából, hanem belõlünk jönne: egy nagy változás jegye.

Andráskor: hajnalt látni: hideg karácsony.

Hajó. Hajót csinálni: nagy munka. (1756.)

Kerner szerint: hajót igazgatni jó jegy. Hajóra szállni: veszély jegye. Hajót messzirõl látni: békesség. Hajóácsot látni: igen kedves dolog. Hajót látni emberekkel: jó idõ. Hajó folyón: öröm. Berekedt hajót patakban látni: betegséget jegyez. Hajó, amely nem jöhet partra: tartozás.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: hajót látni jelent békét, nyugodalmat. Hajót megmászni: nem jó. Hajóslegény: iszákosság. Hajótörést szenvedni: nagy szerencse. Hajótörést látni: betegség. Sok hajót látni: megcsalás jele. Hajóvontatás: nagy késedelem. A hajóvontatók csillagát látni, és velük együtt fáradozni: nagy jel, amely megelégedést mutat. Hajósok énekét hallani, de õket nem láthatni: kellemes változás életedben. Hajóskorcsma: irgalom.

1833-as könyv szerint: uszályhajót, gabonával megrakottat a Dunán látni: jó idõjárás. Telelõ uszályhajó: gazdag ember ismeretségét mutatja. Hajósgazda: barátság. Hajóács: téli idõjárás.

Gvadányi szerint: hajóban lakni: gondtalan élet jegye. Szûrszabó szerint: fehér hajó fehér felhõn: jó egészség.

Hal. Halat szülni: megnémulás, halál. Halat fogni: erõ jegye. Halban lenni Jónás prófétaként: gonosz szerencse. Hallal találkozol, amely nagyobb, mint te, mezítelenül: testedben nyavalya. Halat kézben vinni: száraz betegség. Hal, amely csíkká válik kezedbe: haszontalan munka. Tengeri halat látni: rémület. (1756.)

Kerner szerint: síró halat látni: eredménytelenség. Halcsont: eléred célodat. Halszálka: veszekedés. Haltartó: betegség: Halikra: sok pénz. Halpikkely: rágalom, bepiszkolás. Halleves: betegség. Halat ölni: nagy bevétel. Kis hal: haláleset. Ajándékba kapott hal: gazdagság.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: hal jegyzi, hogy õrizkedj a házasságtól. Halat enni: férfinak jelent asszonyi hajlandóságot, asszonynak könnyû szülést. Halat fogni: ellenségeid megszólalnak. Nagy hal: gazdag szolgaság. Halszálka: rossz jövõ.

Halat fogni: ambó. (1833.)

A különös álmokból: hal, amely jönne messze tengerekrõl, és bennünk elrejtõzködne, jegyez szerelmes­kedést. (Freud professzor szerint a hal mutatja õsi állapotunkat, amely szerint a halnak a nõk álmában õsemberi jelentõsége van.)

Egy öregasszony ( R . M .) szerint: hallal hálni: nem rossz. Halat sütni: egészség. Útonjáró álmában hal jegyez változást a kitûzött célban. Gvadányi Márton szerint: hallal álmodni betegség, gond. Éneklõ hal: gonosz. Holdfényben szárazon járó hal: nagy idõváltozás. (1833.)

*

A hal-álom

A nevezett álmot a halászok árulják. Ezek az emberek kivetett hálóval járnak, már Krisztus Urunk óta, mert a Megváltó egyetlen tanításában sem tiltotta el a halaknak a fogdosását. Nem kell különösebben lesbe állani, hogy megfigyelhessük, milyen álmokat hoznak a halak a péntekrõl szombatra virradó éjszakákon. De még máskor is megválogatják álmaikat e vízi lények. Azért nem haszontalan dolog a halak okozta álmokkal foglalkozni.

Az a nagy hal, amely emberemlékezet óta a tavak mélyében lakik, és csak olyankor megy fel sütkérezni a napfényre, amikor õt ember nem láthatja: jelenti a fogaskirályt. Az ilyen mély vízû hal nem egykönnyen kerül hálóba; szereti a magányosságot; sohasem áll be a pletykálkodásra vagy fickándozásra a kis halak közé; eszébe se jut neki a szitakötõ felé nézni, akármilyen közel jött az a víz felszínéhez, amikor is a kis halak bolondosan ugrálni kezdenek, mintha szárnyat éreznének õk is. Az ilyen nagy halnak az evésétõl jönnek azok a nehéz álmok, amelyekben olyan ismeretlen tartományokon utazik el az ember, amely tartományokból alig tud visszaérni.

Hol jártam az éjszaka? - gondolja fejcsóválva az ember, mikor reggel felébred, pedig nem történt más, mint a nagy hal vitte el olyan idegen, sohasem látott országokba, ahová a nagy halak könnyûszerrel eljuthatnak, mint akár a vitorláshajók.

Más dolog az, ha apró halakkal kedveskedett magának a gyomor az esti órákban. Ezeknek a kis halaknak a szálkái észrevétlenül lecsúsznak az ember torkán, és éjszaka csak kapja magát, hogy mindenféle fájdalmat érez elmúlt dolgok után, amelyekrõl már azt hitte, hogy a halak útján azok tõle messzire sodródtak. Ezek az apró halak olyanok, mint a nõi szeszélyek: kiszámíthatatlan, hogy mely halászkunyhó mellett állanak meg éjszakára, hogy ott egy öreg halásznak vagy az öreg halász lányának eldalolják a maguk hangtalan énekét. Az apró hal tapasztalatlan, vidám, az életbõl még nem ismeri a lehetetlenségeket - ugyanezért az álmodó is az ilyen halakkal a gyomrában leginkább vízitündérekkel találkozik, amelyek kiszöknek karjai közül. Ám, ha nagyon praktikus ember a halakkal álmodó, akkor sem kerülheti el azt, hogy legalábbis koporsót szállító tutajosokkal ne találkozzon, akik néki helyet adnak egy üres koporsóban.

A halak okozta álmok közül talán a legegészségesebbek azok, amelyek gyors, hegyi folyók halaitól származnak. Ilyenkor borkereskedõkkel utazik az ember álmában a határszél felé, és olyan piros arccal ébred fel, mintha valóban sok bort ivott volna ama úszni vágyó halak tiszteletére. A hegyi pisztráng, ha nem nagy mértékben fogyasztjuk vacsorára, rendszerint könnyû, kerekeken járó álmokat hoz. Ugyanez a tulajdonsága van más hegy vidéki halaknak is - az ember oly könnyedén gurul le álmában a legmagasabb hegyrõl, mintha legalábbis szárnya volna.

Más dolog a rákokkal való étkezés után következõ álmodás. A rák, miután napvilágra került abból a sötét odúból, ahol az életét tölti, teljesen érzéketlenné válik a napvilágos dolgok iránt. A napvilág terményei közül, leginkább a csípõs csalánt kedveli, amely mindenkinek hólyagokat szokott szerezni, csak éppen a kemény ráknak nem. Hát a rák az álomban is megtartja a maga tulajdonságát: hátrafelé megy az idõben, és ollójával fájdalmas csípéseket okoz elmúlt dolgokért. A rákevõ ember nem is tudja, hogy miért érez magában mindenféle fájásokat, amikor álmából kimenekül. Annyi bizonyos, hogy a rákevõ darabidõre mindig visszavonul a múlt idõbe.

A "gyomor álmai" között egyelõre ennyiben maradjunk a halakról és rákokról való tudományunkban.

*

Halász. Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló, amely hosszan húzódik: szerencse, ha nem húzódik: kellemetlenség. Halászfonál: ravaszságban lesz részed.

Kerner szerint: halászcsillag, amely fejünk felett látszik, jelent öregszülõket, de utazást is. Halászhálót segíteni vonni: tisztesség. Öreg halász, aki szólna hozzád: szavát meghallgassad.

Halál. Halni: nyomorúság. Halni akarni: egészség. Halva látni magad: hosszú élet. Meghalni és megelevenedni: nagy tisztesség. (1756.)

Kerner szerint: halva látni olyan személyeket, akik még élnek: elveszted megnyertnek hitt ügyed. Halva lenni: hosszú élet és magas pártfogás. Halálütést mérni valakire: csúnya rágalom.

Hálóköntös. Kerner J. szerint: nagy ember leszel. Hálósapka: szép kedvtelés. Hálóing: asszonynak betegség.

Hálószoba. Titok nyomára jössz. Hálószobába mászni: gonosz terv. Hideg hálószoba: asszony­nak jegyez terméketlenséget, szomorúságot. Hálószoba kulcslyukán benézni, és ott másokat látni, mint a lakókat: nagy változás jegye.

A különös álmokból: hálószoba, amely volna börtön, és a börtönbõl egy föld alatti folyó a szabadba vezetne, amelyen át (az asszony) kiúszna egy szép kertbe: jegyez terméketlenséget. Hálószobában rossz szagot érezni, amely szag utálatossá tenné a levegõt: jegyez férfinak változatosság utáni vágyakozást.

Halott. Rossz idõ. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.

Kerner szerint: a halott mindig idõváltozást jegyez. Az 1833-as könyv azt mondja, hogy a szép halott ambót mutat. - 1799-es könyv szerint: halottat látni: áldás. - Gvadányi szerint: halottasingben járni halottak között: hideglelést jegyez.

A különös álmokból: halott, aki mintha volna táncos, és táncra kérne, míg bennünket irtózat töltene el: asszonynak jegyez szerencsétlen házaséletet, férfinak különös vágyakozást. Halottal menni, és azt megakadályozni, hogy hátunkra másszon: féltékeny szerelem. Halottal találkozni a házban, amely halottat nem ismerhetünk, és lábunkra telepedne: gyermektelenség jegye.

R. M. szerint: halott, aki jönne, és megszólítana, az utat tudakolván: váratlan látogató jegye.

Régi magyar naptár szerint: Andráskor holtak: hosszú telet mutatnak. Kántorböjtös napon halott, aki benézne az ablakon: szükség jegye. Holtakkal vigadni, és tõlük tanácsot kérni: figyeld meg, mit mondanak, és tedd az ellenkezõt: kivéve, ha anyád mondaná. Holt szeretõ, aki visszatérne és szemrehányást tenne: új szerelem jegye. Holt férj kihágás. Holt asszony: nagy bánat.

Holt ember képét rajzolva látni: rokonod meghal. Holt embert koronázni: betegség. Holt ember által megsegíttetni: ismerõsöd meghal. Holt embernek csontját látni: harag. Holt emberekkel vívni: nagy tisztesség. Holt embert látni megelevenedni: nagy borult idõt jelez. Holt embert látni, akit régen eltemettek, mintha most halna meg: közeli atyádfia hal meg.

Holt emberrel, ki megelevenedett, járni sötét éjjel, de hamar helybe jutni: tûrhetõ bosszúság, rövid harag. Holtnak lenni és megelevenedni: tisztesség. Önmagát holtnak látni: öröm.

Harang. Házasodás jegye.

Kerner Jusztinusz szerint: harangozást hallani a vízen át: szerencsés elõjel egy közeli üzletedben. Lélekharang: éjszakai utazás. Harangot húzni: harag. Harangöntõ: kellemetlen vendég. Bádogharang: becsület.

A különös álmokból: harangszó nagy szélzúgásban, amely hirdetné valamely ismerõsünk temetését vagy esküvõjét: szívdobogás. Víz alól hangzó harangszó: ifjúkori botlás.

József-napkor harangszó: szép tavasz. Adventi harangszó: bûnbánat; jegyez hírt is. Útonjáró álmában harangszó: változás, visszatérés jegye.

Harapás (embertõl) minden álmoskönyv szerint: féltékenységet jegyez. Állati harapás: civakodás.

A különös álmokból: ismeretlen ember harapása, amelyet felébredés után is érezni vélnénk: megfélemlítést mutat egy bimbózó szerelemben. Harapás szájon: titoktartás. Harapás egyéb testrészünkön: közelgõ betegség azon a testrészen.

Harcsa. Változás egy hír által.

Hárfa. Hárfahang: hûséges szerelem képe.

Kerner szerint: hárfás leány jegyzi: kedvesed elvesztését. Hárfahang a háztetõn: szeles idõ. Hárfázó ifjú, akinek arcát nem láthatjuk: közönségesen vágy jele, de mutat civódást is.

Harisnya. Rendszerint asszonyi hûtlenség. Gyapjúharisnya: szükség és gond. Selyemharisnya: csábító szavak és helyzetek. Szakadt harisnya: szégyen. Rongyos harisnya: közelgõ baj. Harisnyát felvenni: búcsú a szerelemtõl. Levetett harisnya: általános változás mindennapi életünkben. Harisnyában bálba menni: rágalom jegye. Halotti harisnya: szép szerencse. Harisnyát kötni: nagy gond.

Három. Háromlevelû füvet enni: feltartóztatnak terveidben. 3-ast látni: szerencse. Háromszög: titkos találkozásra mégy. Hármas kerék: családi szaporodás.

Az 1833-as könyv szerint: ternó.

Hárs. Vidámság.

Hártya. Bánat. Sírás.

Has. Kövér: igen jó; sovány: hosszú pör.

Az 1756-os könyv szerint: hasad ha nõ: tisztesség. Kerner szerint kövér has: átmeneti gondok jegye; zsíros has: kiadós szolgálat; sovány has: civakodás. Hasadon kopognak: biztos jövedelem. - A lipcsei könyv azt mondja: hasban lenni, vak szerencse.

A különös álmokból: hasad, mely volna lógós és ráncos, hogy csaknem térdedig érne, és te ezt nagyon szégyenelnéd, jegyzi, hogy szíved telve van vággyal egy új, ideális szerelem iránt. Hasad, amely volna sovány, mint az éhes csikaszé, hogy szinte fájnak bordáid s derekad: nagyravágyást, gazdagságot jelez. Korgó has, amely miatt társaságban szégyenkezel: ifjúkori botlás.

R. M. szerint: hasad, ha álmodban meghegyesedik, mintha volna benne dárda: reménytelen kívánság. Ráncok a hason: jelentenek annyi bánatot, ahányat megolvashatunk.

Gvadányi Márton szerint: hason csúszó ember: rosszban töri fejét. Kántorböjtben hassal álmodni: egészséges. Nagyböjtben: betegség. Hasfájás: rossz idõ.

Hát. Hátad ha látod: valamely lehetetlenséget fogsz elérni. (1756.) Egyébként vesd össze az elsõ fejezet álomfejtésével.

Kerner szerint: kövér férfihát: igen kellemetlen; asszonyhát: szép idõ.

Hátrálni (valami elõl): jegyzi, hogy valaki a károdat akarja. Võlegénynek óvatosságot int mátkájával szemközt.

1756-os szerint: kocsival hátrálni: betegséget mutat.

Határkõ. Régi barát kopogtat.

Hatos szám: az egészség száma.

Hattyú. Szerencse. Több hattyú: kellemetes házasság, sok gyerek, hosszú élet. Szeretõnek viszontszerelem és hûség.

Kerner szerint: hattyút énekelni hallani: nagy idõváltozást mutat. Hattyútoll: gazdag asszony. Elszálló hattyú: régi emlék felejtése. Sötét égben vonuló hattyúk, amelyek tollaikat hullatják: jelentenek fájdalmak elmúlását, örömök jöttét.

Havat látni: rövid betegség.

Az 1799-es könyv szerint: havazás: vigadozás. Felette sûrû havazás: nagy haszon. Hóember: terhesség és szerelem. Havat havas hegyen látni: levél, jó hír, változás. Nagy halom hó mellett elmenni: jó feleletet várhatsz.

Kerner szerint: nagy hó: jegyez érzékiséget is. Ugyanott: hóban mezítelenül járni és ennek örvendezni: egy titkos szerelem jele. Havat enni: leánynak közeli fájdalom, amely egy gyermek kisujjától ered.

Gvadányi Márton szerint: nagy és mély havat látni kemény és tiszta idõben: hasznos követség; maga hasznát ûzõ embernek csalárdságát jelenti.

A különös álmokból: hóemberrel birkózni, amely volna erõsebb és emberfejû, emberszakállú: asszonynak régi szeretõt mutat.

András napján sok havas háztetõt látni egy idegen városban: jegyez kellemetlen utazást a közelgõ télben. Gyertyaszentelõ napján sok havat látni: gyors tavaszodás jele. Útonjáró ember, aki keveredne mély hófúvásba, amelybõl az utat nem találná: szerencsés vállalkozás elõtt áll.

R. M. szerint: messzi havas tornyok, hegyek, erdõk: a gyermekkort mutatják.

Saját jegyzeteim szerint: ember, aki álmában válna hóemberré, és csúfsága, bámulata volna a járókelõknek: rövidesen szerencsétlen szerelembe esik, amelyben hiúsága érzékenyen szenved. Havas éjbõl asszonyhangot hallani: önmérsékletre int. Lúd vagy egyéb szárnyas hangja: fiatal nõt mutat, akivel megismerkedünk. Hóember, aki bejönne a szobába, s egy idegen nõvel megesketne: regényesség, amely fájdalmat okoz. Hóban gyalogolni ismeretlen vad hegyek között, és búsnak lenni: örömteljes események jegye.

Ház. Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égõ ház, amely nem a tied: jó. (1756.)

Az 1799-es könyv szerint: házat meszelni: Minden dolgod elváltozik. Házat fedni ponyvával vagy gyékénnyel: gazdagság; náddal: viszontagság; zsindellyel: tûzvész. Házat betörni: gonosz szomszédság. Magas ház: hír, házitolvaj, kis nyereség.

Kerner szerint: ház: jegyez hosszú életet. Bedõlt ház: váratlan haláleset. Háziasszony: élvezet. Házi­gazda: elõnyös út. Házibútor: vándorlás jele. Becsukott ház: bánat, bosszúság. Nyitott ház: öröm.

Hegedû. Jegyez csalárdságot.

Az 1799-es könyv szerint: hegedülni: jegyez irigységet. Házas emberek: békességet. Hegedûs: mutat ravaszságot. Messzirõl való hegedûszó: büntetés. Hegedülni és hozzá táncolni: szép gazdagság.

Hegyre mászni: terveid ellenkezõje történik.

Kerner szerint: erdõs hegy: jegyez hûtlenséget. Hegy, amelyen romfalak látszanak: közeli nyereség. Tûzhányóhegy: nagy veszedelem. Hegyilakó: boldog óra, amelyet elmulasztottál.

Az 1756-os könyv szerint: hegyre menni: jegyez ellenkezést.

Híd. Igen nagy változás.

Kerner szerint: bedõlt híd: veszedelmes késedelem.

Hold. Betegnek halál.

Kerner szerint: újhold: változás képe; hold, mely leesik az égbõl: nagy kárvallás; két vagy három hold egyszerre az égen: nagy megbízatás, küldetésed lesz; holdsarlót szívni: nyereség.

R. M. szerint: asszonynak holdat látni: nem jó kívánság. Holdkórossá válni, és háztetõkön járni: reménytelen érzelmek jegye. Hold a víz tükrében: sápadt arc. Hold hegyek, erdõk felett: régen tervezett utazás képe.

Gvadányi Márton szerint: a hold mindig szeles idõt mutat.

Saját jegyzeteimben: hold valamely nõ homlokán: csalás. Hold, amely jönne nyomunkban, hogy tõle el nem bújhatunk, és az ágy alól is ránk néz: egy régi vonzalom jele, amelyet el nem mulaszthatunk.

Héja. Nagy úr haragja.

Herceg. Hercegnõ. Minden könyv szerint öröm.

Saját jegyzeteimben: Álmodnád magad fiatalabbnak, hullámos hajzatúnak, ifjú hercegnek középkori öltözetben s környezetben: nagy boldogtalanság szerelmedben.

Hering. Kis szerencse. ( Kerner .)

Hernyó. Rajtad: rossz házasság, nyomorék gyerek, csalfa asszony. ( Kerner .)

A különös álmokból: hernyók, amelyek testedet belepnék, mint a régi hullákat a temetõ sírjaiban: jegyeznek fájdalmas emlékeket, amelyeket soha el nem felejthetünk.

Gvadányi Márton szerint: ha valakit látnál, aki hernyóvá változik, óvakodj tõle.

Hetes szám: minden könyv szerint (álomban) szerencsétlenség jele.

Hétfõ. Öröm.

Hívni valakit: életünkben nagy változást várhatunk.

Hívnak valahonnan: boldogtalanság. A szél zúgásában hívnak neved szerint: nagy idõváltozás.

Hídvámot fizetni: nagy kellemetlenség. Útonjárónál: akadály, idõveszteség, tétlenség.

Kerner szerint: gazdánál rossz vásárt jegyez.

Hideget érezni: betegséget mutat. Álombeli hideglelés: hûtlenség miatt elvesztett nõ jegye.

Hímezni. Jólét. Hímzés: pénzt mutat.

Himlõ. Himlõd, ha van, vagy ha látod: pénzt kapsz.

Hímpor (virágon): nagy szégyen.

Hímszarvas. Szép szerencse.

Hínár. Irigység.

Hinta. Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.

Hintó. Nyugodalmas öregség.

Hírmondó (ki gyalogszerrel jön): fontos ügy.

Hiúz. Meglopnak.

Hivatalnok. Kerner szerint: idegen beavatkozás ügyeidbe. Hivatalnokkal beszélni: jegyez meghívást egy vendégszeretõ házhoz. Hivatalba jutni: ellenségeid megszégyenítését mutatja.

Hízni. Gazdagodás.

A különös álmokból: elhízni úgy, hogy sem az ajtón, sem az ágyban nem férünk: jegyez egy közelgõ betegséget, amelynek csíráit már régen magunkban hordozzuk. Kerner szerint: elhízott asszony: igen jó jegy; elhízott férfi: egy gyermek jele, aki miattunk szenved.

Hóbortos ember. Szerencse.

Hód. Pör. Hódprém: mutat elhidegülést egy meleg vonzalomban.

Hóhér. Félelem, amely jövendõ dolgok miatt szorongatja szívünket.

Hólyag. Titok.

Hombár (ha teli): gazdasági eredmény. Ha üres: betegség, szégyen.

József napján teli hombár: nagy csalatkozás jegye; Andráskor: szegénység.

Homlok. Jegyez jó barátot.

Homok. Változás.

Kerner szerint: homok, amelyben járunk: mutat árulást is, amelyet hallunk legközelebb. Homokóra: csendes idõjárás.

A különös álmokból: homokemberrel találkozni, ki megszólítana, és az utat tudakolná azon tájék felé, ahol egyszer, régebben éltünk: visszaszálló emlékek, amelyek szomorúságot, esõt hoznak. Homokban lakni, benne jól heverészni, és gondtalan egészségben lenni: jegyez egy ismerõs sírt, amelyet váratlanul meglátogatunk.

1833-as könyv szerint: homokóra: betegnek rosszabbodást jelent állapotában.

Horgony. Menekvés valamely veszélyes helyzetbõl.

Horkolás, amelyre felébredünk: elhagyatottságot mutat.

Hóvirág. Jó hír messzirõl.

Hölgy. Kellemetlenség.

Húgy. Minden könyv szerint: egészséget jegyez.

Hullám. Betegség jegye.

Húr. Fájdalom.

Hurka (-t enni): jó egészség. Mást enni látni: betegség.

Kerner szerint: egy középkori feljegyzés azt mondja, hogy hurkát lopó kutya: mutat házasságtörést; hurkát lopó ember: szép szerencse jegye.

1756-os könyv szerint: hurkát tölteni: falusi lakodalom jele.

A különös álmokból: hurka, amely lógna orrunkról, s tõle nem szabadulhatnánk: jegyez boldogtalansá­got múlt idõkért. Gvadányi Márton szerint: hurkával álmodni: jegyez változást az asszony egészségében. R. M. szerint: sok hurkát látni: sok hó. András napja elõtt járni kamrában, amelyben sok hurka lógna: jegyez hosszú telet. ( Régi magyar naptár .)

Hurokba lépni: mindenképpen rossz jel. Vadásznak ellenben szerencsét mutat.

Húst enni: betegség, kellemetlenség, szomorúság (1756.)

Kerner szerint: húst fõzni: jegye annak, hogy nehéz beteg van a háznál, ellenben felgyógyul. Hús pácban, amelyet elvágunk és megtisztítunk: csúf idõtöltés. Nyers hús: becsület, tisztesség. Húsvágóhelyen vágóhídon) járni: házasság jele.

A különös álmokból: nyers húst enni, amely volna emberé vagy gyermeké: jegyez gyötrelmes házaséletet.

Húshagyókedd. Megpihenés hosszas szenvedések után.

Husáng. Levél.

Húsvét. Gyászba jövünk. Húsvéti tojás: szerelmi vallomás.

Huszár. Vigalom jele.

Huta. Betegség.

Hüvelykujj. Boldog élet.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png