http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - J

Jácint. A félelem jegye. Nagy megerõltetést jegyez.

Jajgatás. Baj.

Kerner szerint: jajgató szél: rossz esztendõ; jajgató fák: hideg idõ; jajgató házibútorok: halálesetet jegyeznek.

1799-es könyv szerint: jajgatás, amely hallatszana udvarunkból: jelez szárazságot, takarmányhiányt, esetleg árvizet. Jajgatás a padláson: kemény tél jegye. Jajgató egerek: rossz ünnepnapok.

A különös álmokból: jajgatás, amely hallatszana bensõnkbõl, mintha egy idegen ember volna belénk zárva, aki onnan kiszabadulni óhajtana: ifjúkori emlékek fájdalmassága. Jajgató hajszálak: aggodalmas öregség jegyei.

Útonjárónál országúton, útszéli terület felõl hangzó jajgatás: rossz vásár jegye. András napján jajgató barmok: igen korai és hosszú telet mutatnak. ( Régi magyar naptár .)

Saját jegyzeteimbõl: jajgatás álmunkban mutat egy helyrehozhatatlan tévedést. - R. M. szerint: nagy­böjtben jajgatás: változatlan szomorúság jele.

Január (hónap): veszekedést mutat.

Jászol. Teli: ínséges esztendõ.

Játék. Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben; veszteséggel: valamit találsz utadban.

Kerner szerint játszani kockával: harag jegye; gyermekkel: csendes öröm; golyóval: levertség, bánat; lutrin: bizonytalan öröm.

1833-as könyv szerint: játszani és nyerni: némi szerencse, de nem a játékban. - Gvadányi Márton szerint: játék: jegyez csalárdságot.

Játékszer. Új ismeretséged lesz, amely nem sok örömet mutat. Játékbaba: asztalossal lesz dolgod. (1799.)

Jávorfa. Fájdalom fája. Aprófa jávorfából: szeretõd mondását szerdán reggel gondold meg, mikor a kakas másodszor kukorékolt. Jávorfából furulyácska: félrevezet egy asszony. Jávorfából való koporsó: öreg szülék. Kidõlt jávorfa: talajvizet mutat. (1833.)

R. M. szerint: éneklõ jávorfa: igen rossz esztendõ.

Jég. Gond és betegség.

Kerner Jusztinusz szerint: jég, amely alattad leszakad: felesleges félelmet állasz ki. Jégen elcsúszni: árulás, szétfoszlott remények, szerelmi csalódás jegye.

1833-as könyv szerint: jégen járni: biztos elõrehaladást jegyez céljaidba.

Olvadó jég: hiábavaló szorgalom. - Saját jegyzeteimbõl: jeges úton haladni: viszontagságokat szenvedni; jégtörést hallani: szerencsés. Jegesmedve: vígság.

Jegenye. Változó szerencse.

Kerner szerint: a megkívántakat eléred. 1756-os könyv szerint: választottad szeret. Jegenyesor: gondtalan élet, hosszú öregségig. Jegenyefák, amelyeknek susogását hallod, jegyzi, hogy szelíd halállal távozik az árnyékvilágból egy kedves ismerõsünk.

Jegygyûrû. Cserélni: keserûség.

Saját jegyzeteimbõl: idegen nõ jegygyûrûjét viselni (amelyhez jutottunk tréfa által): jegyez szerelmi találkozót, amelynek emlékezete keserves.

Jelmez. Névtelen levél.

Jérce. Rövid idõn belül meglátogat a szerencse.

Jobb kéz. Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz:

Jószág (-ot) örökölni: jegyesség; venni: visszatérõ jólét jegye.

Juh. Gazdaembernek: gond. Sáros idõ. Zöld mezõn: nagyon jó. Juhot õrizni: szép nyereség. Juhot nyírni: veszedelem. Juhhúst enni: szép becsület. Juhász: esõ és kár. Juhnyáj: megelége­dett­ség.

R. M. szerint: juhok, amelyeket vízben látunk, szerencsétlen utazást mutatnak. Juhok a felhõk között: tûnõ élet jelei. Akolba zárt juhok: hosszú telet mutatnak. Juh, amely fekvõ helyzetünkben átugrik: egy kis bánat elmúlását jelzi. Juhos kása: egészség, nyugalom.

*

Az alábbi magyarázatok a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

 

Járni meghalt feleségeddel, aki megelevenedett sötét éjjel: amit eddig nem tudtál elvégezni, ezután elvégzed. Pálcán járni: nagy betegség.

Jégen járni: dolgod elõmenetele. Olvadó jégen járni: hiábavaló törekvés. Jeges úton járni, hol hó is van: hiábavaló törekedés.

Jegyet az égen látni: kárvallás.

Juh, ha a tied, vagy ha zöld mezõn van: jó. Juhot nyírni: veszély. Juhokat õrizni: nyereség.

Jövendõt mondani: titok és idegen gond.

 


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png