http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - M

Macska. Féltékenység és lángoló szerelem. (A többit lásd Cicánál.)

Madár. Fogni: nagy szerencse, idegen vendég. Repülni látni: nem rossz. Fészkén ülve látni: házasság.

A lipcsei könyvben: éjjel repülõ madarak: mutatnak gondokat, melyek nappal meggondolatlanságunk miatt gyötörnek. Láb nélküli madár: jegyez keserûséget, amelytõl nem menekülünk. Páva módjára repülõ madár: nagy kár. Madár a fejed felett jegyzi, hogy ellenségeid résen vannak. Nyíllal átlõtt madár: boldogtalansággá változott szerelem; de férfinak jegyez diadalt is. Madarak, amelyek körülvennének, mielõtt egy idegen város kapuján belépnénk: igen jó vásárt mutatnak. A torony tetején ülõ madarak: szerencsétlen utazást jelentenek. Vállainkra repülõ madár figyelmeztet egy kelepcére, amelyet ellensé­geink állítottak. Madár a kalapunkon: nagy tisztesség, meghívás lakomára. Madár az ingünk alatt: titkos szerelem. Kezünkbõl elszabadult madár: szerelmi csalódás. Visszatérõ madár: perpatvar.

Kerner szerint: madarat tartani: nyereséges vállalat. Égbe repülõ madár jegyzi, hogy csúnya gyanúba keveredet. Tollatlan madár: hideg idõjárás, szenvedés, betegség. Éji madár, amely feletted repülne: jegyzi, hogy figyelõ szemekkel vagy körülvéve. Madáréneket hallani: tömlöcbe jutsz. Madárral beszélni: jegyez árulást. Magányos madár magányos fán: elhagyatottság. Tört szárnyú madár: kedvetlenség. Sok madarat fogni: nagy szerencse. Madarakat látni, amelyek egymást követik: nagy veszedelem. Egyetlen madarat üldözni: jegyzi, hogy gondjaiddal magadra vagy hagyatva. Madárház: mindig gyászeset.

Fészekrakó madár: jó esztendõ jele. Tüzet hordó madár: rossz aratás. Ércmadár, amely a toronyról megszólítana: törvényszéki eljárás: Zöld madár: utazás. ( R . M .)

A különös álmokból: madár, amely testünkbõl nõne, hogy madárfejünk és nyakunk lenne, valamint madárkarmok ujjaink helyén: mutatója egy régi megcsúfoltatásnak, amelyben részünk volt elhibázott szerelem miatt. Asszonynak madarakkal együtt lenni: jegyez felejtkezést egy régi szerelembõl. Fülünkben lakó madár: hírt hoz.

András napján megszólaló madár: jó esztendõ. Halak havában éneklõ madár: tavaszi fagyot jegyez. ( R . M .)

Madártoll, ha viselnénk kalapunk mellett: jegyez megtiszteltetést. ( Gvadányi .)

Madzag. Levél.

Mag. Gazdagság.

Máglya. Ha magasan lobogna: jelent korai nyarat. Ha füstöl, rossz esztendõt.

Máj. Betegség.

Ha a saját májadat ennéd, és véle úgy meglaknál, hogy többé semmi nem ízlene: mutatja életed végét. (1759.) Csirkemáj: hiábavaló futkározás egy leány után. Vadkan mája: visszatérõ erõ. Tehén mája: kövér asszony. ( Kerner .) Májas hurka: nagy változás, hideg idõjárás. Nagy máj, amely fájna: teli pincét jegyez. ( Régi magyar naptár .)

Májleves: hosszú tél. ( Gvadányi .)

Majom. Táncoló majom: közeli szórakozás. Fára mászó majom jegyzi ellenségeidet, akik megrontásodra törekednek. Kiáltozó majom, leánynak jegyez balgatag fiatalembereket. Majommal ingerkedni: mutatja öntudatlan megsértését jó barátunknak. Majom általában hízelgõt és hízelkedést mutat.

A különös álmokban: majommal lenni: leánynak, asszonynak egy megbánt ifjúkori szerelmet. Majom­testû férfi: közeli betegség. Majmot agyonverni: jegyez kemény nyakú ellenséget. Nagy majmot látni: asszonynak: kis öröm.

Mák. Csalódás. Mákvirág: múló öröm.

Makk. Sertéskereskedõnek: igen jó, másnak nehéz munka.

Kernerben: fejünkre hulló makk: mutat meggondolatlanságot. Makkfejû ember: idegen ember szerelme. Makkfejû gyermek: szülõ nõnek jegyez fiút.

Makkdisznó: öregasszony. (1853.)

Makkoló disznókat õrizni: jegyez jó esztendõt. ( R . M .)

Makrapipa. Egészség.

Malac. Minden könyvben szerencse.

Malac farka vagy füle: mutat hideg idõjárást. ( R . M .)

Málná (-t enni): vidámság, betegnek: egészség; leánynak: új szórakozás.

Málna, amely testünkbõl nõne ki: mutat új szerelmet egy fiatalasszonnyal. Málnabokor, amelyben elrejtõz­nénk: jegyez vidám házat, hová meghívást kapunk. Málnás étel: némi szerencse. Málnát szedni: mutat szép idõjárást. ( R . M .)

Különös álmokban. Málnaízû csókot kapni és ízével felébredni: öregembernek fiatal szeretõt jegyez.

Malom. Malmot látni: szerelmeseknek boldog szerelem, másoknak: biztos betegség idõ­változás miatt.

Kerner szerint: malomban õrölni: jegyez nehéz gondokat, amelyek az évszak fordulásával beköszön­tenek. Malomkõ: szenvedés, hosszú tél. Malomba menni: váratlan utazás. A lipcsei könyvben: messzi látszó malom: szerencse, gazdagság. R. M. szerint: malomban lenni és lisztes ruhában járni: hideg éjszakán hosszú, hideg idõjárást, nyárban hosszú nyarat jegyez. Sok malom: sok gond. Szárazmalom: tüzet mutat. Szélmalom: látogató, aki hazugságot hoz. Égõ malom: jegyzi terveink megsemmisülését. Vízimalom molnárokkal: asszonynak komaságot mutat. Fûrészmalom: tél.

Mályva: a boldogság virága.

Mámor. Jó egészség. Mámoros nõ: vigyázz testi épségedre.

Mandula. Kerner szerint: háború. Édes mandula jegyzi: valahol dicsérnek; keserû mandula: betegség.

Mángorló: hideg idõjárás. De jegyez valamit, amit megkívántunk. Mángorolni gyermeket vagy elevent: betegséget mutat.

Mankó. Jó barát.

Mankón járni annak, akinek arra nincs szüksége: jegyez kárt a gazdaságban, üzletben. Kereskedõnek: veszedelem. Mankós emberrel találkozni: mutat gonosz idõjárást, mankós asszony: mindig háborút. Mankós állat: járványos betegség. Mankós katona: veszedelem. Rendszerint tûz által. Táncoló mankós emberek: gonosz. (1853.) Mankót elhajítani: ambó. (1833.)

Manó. Kis szerencse.

Marás (kutyától): elveszített szerencse. Marás (embertõl): szerencsés véletlen. Légymarás: titkos irigység.

Marha. Jövendõ szerencse. Marhahúst enni: közeli szerencse. Márványos marhahús: szerencse, amely ébredés után ér. Állott marhahús: kiadós, de messzi szerencse.

Mártás (-t enni): árulás.

Márvány. Keményszívûség. Hegyek között sok márványt látni: mutat temetést is.

Mátyásmadár (-t hallani): veszekedésbe keveredni.

Mázsa. Jókedv. Jó idõ.

Mazsolát enni: szomorúság. (1853.)

Mécs. Mindig öröm.

Kernerben: mécsvilágot látni idegen házban: jegyzi elmúlt örömünket; a magunk házában: közelgõ örömünket. Az udvaron járó mécsvilág: mutat tolvajt, aki meglopná örömünket. Országúton járó mécsvilág: idegen embert mutat, aki némi szerencsét hoz. Mécsvirág: tavaszodó kedvünk. Mécs téli éjszaka: disznóölést is mutat. Mécset tölteni: mutat óvatosságot. Mécset eloltani: jegyez félelmet. A padláson járó mécsvilág: igen hosszú telet mutat.

Medve. Nyereség a játékban.

R. M. szerint: táncoló medve jegyzi, hogy ostoba emberek bajt okoznak. Medvével birkózni: bátor cselekedet.

Medvefejû ember: jegyez telet, havat, hívatlan vendéget. Medvesonkát enni: reménység. Medvebõr: megtiszteltetés. Medveketrec: öröm. (1833.)

Medvékkel utazni az országúton: jegyez utazást, melyhez nem sok kedvünk lesz. ( Gvadányi .) Medvetáncoltató: mutat fiatal nõt. ( S . j .)

Medveketrecbe záratni: mutat nagy változást, amely egy idegen városban vár reánk. Útonjárónak medvével járni: mindig kétséges utazás. ( Lipcsei .)

Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.

Megcsókolni idegen embert: megszabadulás kínzó gondoktól, ellenségektõl.

Megcsókolni leánynak házasembert: nem nagy szerencse. Megcsókolni egy állatot: betegség. Megcsókolni öregembert: igen nagy szerencse. ( Kerner .)

Férfinak idegen lányt megcsókolni: a hét fõbûnök egyike; saját szolgálóját: üdvösséges cselekedet. Anyát megcsókolni: bátorság. ( R . M .)

Vándorlegénnyel csókolózni: betegség, halál. ( G .)

Méh. Látni: jó jel valamely üzleti tervünkben.

Méhszúrás: mutat közeli szerencsétlenséget, valamint haragot jó barátok között. Méhraj: tûzvész. Méhkas: nagy szolgálat. Repülõ méhraj: betegség, gyulladás. Zümmögõ méh: híradás elveszített kedvesrõl. ( Kerner .)

Méhrajban lenni: leánynak öregember házasságát mutatja. ( R . M .)

A különös álmokban: méhek, amelyek szájunkon repülnének be, mutatnak ifjúkori emlékeket, amelyek visszatértükkel nagy fájdalmakat okoznak. Méhkirálynõ, amely szívünkbõl táplálkozna: egy másvilágra távozott nõ szerelme. Fájó méh asszony testében: szerelmi vágy.

Asszony, ha látná saját méhét: elveszíti egy meg nem született gyermekét. ( Lipcsei nagy könyv .)

Mell. Jegyzi anyádat.

Kernerben: jegyzi a mell szüleidet vagy rokonaidat. Nõi mell: egyenetlenség.

Melled, ha tetszene a férfiaknak: mutat nagy szerencsét az asszonynak. Szõrõs mell: szerencse a nõk körül, gazdagság, áldás. Sebes mell: öregembernek unalom, fiatalnak igen jó. ( R . M .)

Idegen asszony mellét látni kis szerencse, asszonyunk mellét dédelgetni dicsõség. ( Lipcsei .) Öreg mell; régi bánat; fiatal lány melle: múló öröm. Mellen feküdni nem nagy szerencse. Mellünkön kiütéseket látni; el nem felejthetõ bánat jegyei. Behorpadt mell: gyermekünk halála. Mellfájás: nagy gond. Elveszített mell és szív, betegnek igen jó, egészségesnek hosszú betegség. ( S . j .) - Idegen mell jegyez még idegen akaratot is, amelynek engedelmeskedünk. ( S . j .)

Mellény. Akármilyen: gond.

Mén (ló). Jegyzi jövendõ gazdagságunkat.

A különös álmokban: asszonynak ménló által legyõzetni: jegyez veszedelmet egy olyan ismeretség által, amelyet nem keresett.

Menny. Amely derült és napsütéses, örömünk jelvénye. Felhõs mennyboltozat: bizonytalan jövendõ. Nagyon kék mennyboltozat: vidám napot mutat. Égõ menny: betegnek halál, egészségesnek betegség. Leesett mennyboltozat: a hét fõbûnök egyike. Mennybe szállni: jegyzi, hogy eltévedtél, de megtaláltad a helyes utat.

Mennydörgés. Amelyet messzirõl hallunk, és esõjét látjuk: jegyzi közeli viszontlátását régi barátunknak vagy barátnõnknek. Erõs mennydörgés: gyõzedelem ellenségünkön. Ágy alól hangzó mennydörgés: jegyez kisebb betegséget.

Hang, amelyet mennydörgésen át hallanánk, figyelemre méltó, s jól jegyezzük meg, amit hallottunk. ( R . M .)

Ismeretlen mennydörgéses tájon eltévedni: útonjárónak jegyez jó vásárt, de rossz lelkiismeretet. ( S . j .)

Mennykõ. Amely beüt: nem teljesült remény.

Mennyország. Benne lenni és Istent látni: szegénynek nagy szerencse, gazdagnak bánat. Mennyországban látni valakit, ki a csillagokat halássza: családi civódás, bánat, irigység. Betegnek mennyországban járni: jegyez közeli gyógyulást.

Menyasszony. Vad és szegény: jó feleséged lesz. Szép és gazdag: szüleid halála.

Menyasszonyruha betegnek igen rossz, míg egészségesnek pletykaságot mutat. - Kernerben: menyasszonyt az öregek házához vezetni: jegyez nagy lelki nyugodalmat.

Menyasszonytáncot járni: mutat szomorúságot egy váratlan látogatás révén. Menyasszonyfátyol: betegnek szemfedõ. Menyasszonycipõ: jegyez eltévesztett lépést. ( R . M .) A különös álmokban: meny­asszonyruhában szeretkezni: jegyez elhibázott életet is.

Menyegzõn lenni, anélkül hogy võlegény (vagy menyasszony) lennénk: jegyez nagy szégyent. Lánynak pártában maradást.

Menyét: jó egészség. Hideg idõ.

Méreg. Hálátlansággal fizetnek jóságunkért. Mérget venni: jegyez betegséget. Mérget hányni: mutat megszabadulást egy nagy veszélybõl. - Méregfa: bánat.

Mérni. Gond. Téli idõ.

Meszet lopni: vándorlás; meszet égetni látni: kár; jegyez még hirtelen haragot. Meszesgödörbe esni: kõmívesnek nagy szerencse, másnak vétek.

Meszet enni asszonynak: gyermektelenség. (1759.)

Mészáros. Sanda gyanúba kever.

Messzilátón nézni: csalódás.

Mézet enni: szomorúság. (Lásd Lépesméznél.)

Mezítláb lenni: jegyez kényes ügyet, amelybe akaratunkon kívül keveredünk. Éjjel mezítláb kertekben barangolni: mutat hideg idõjárást is. Mezítláb vándorolni: változás egy vándorló révén. Mezítlábas asszony: betegség. Vízben, esõben mezítláb járni: betegnek gonoszt mutat.

Mezítelenül látni magunkat: nagyon jó.

Mezítelen férfival találkozni az országúton: félelmetes; a házban kacérság. Mezítelen asszony, aki volna idegen: búbánat, ha ismerõsünk: némi szerencse. ( Kerner .)

Valakit mezítelenül látni: nekünk nagy gond, az illetõnek szerencse. ( R . M .)

A különös álmokban: idegen városban tartózkodni, ahol mezítelen emberek járnának az utcákon és a város kapui körül: jegyzi egy eltévelyedésünket, amelynek megadjuk az árát. Mezítelen leány: szép idõ. Mezítelen gyermek: kis betegség. Mezítelenek bálján táncolni: mutat kiábrándulást egy szerelmünkbõl. Mezítelen öregember, aki belénk kapaszkodna: jegyzi betegségünket, amelyet legyõzünk. Mezítelen kép, amely fejünkre zuhanna: óvatosságra int egy asszonyi kelepcétõl. ( D . G . Gy .)

Mezítelen menyasszony: hamisság. ( S . j .)

Miatyánkot mondani: közeli öröm.

Mirtusz. Amely volna aranyozva: nagy megbecsülés egy bánat után. Ezüstözött mirtusz: jól megválasztott életcél. Zöld mirtusz: leánynak közeli házasságot is ígér. (1833.)

Misét hallgatni: jó vállalkozás.

Halotti misén részt venni és az özvegyet kísérni: jegyzi, hogy rövidesen olyan asszony ismeretségét leljük, aki bánatunkra lesz. Húsvéti mise: mindig gyógyulást jelent betegnek és szerelmesnek. Karácsonyi misén Lucaszéken ülni: ha látunk valakit, jól jegyezzük meg, mert ártalmunkra lesz. Koronázási misén részt venni: mutat nagy változást házaséletünkben. (1833.)

Nagymise vasárnap: üdvös kívánság. ( R . M .) Hajnali misére menni: asszonynak lustaságot jegyez, férfinak gondot. ( R . M .)

A különös álmokból: ördögök miséjén részt venni és velük együtt visszafelé mondani az imádságot: jegyez igen rövid ideig érõ szerelmet, amely nyomot hagy életünkben.

Mocsár. Veszély.

Mogyorót szedni: õrizkedj házibarátodtól. Mogyorót enni: hideg idõjárás. Országúton mogyorót találni: jegyzi, hogy apró hízelgésekkel nagy dolgot akarnak nálad elérni. Lyukas mogyoró: aranyfüst, álom, csalódás. (1833.)

Mohán álmodni pénzrõl: jegyez sok pénzt.

Mókus. Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.

Kernerben: nõtlen embernek eszegetõ mókus: házasságot; nõsnek: gyermeket mutat.

Molnár. Szeles idõ. Öreg molnár: jegyzi, hogy életünk szép napjai leperegtek.

Morzsa, amely lehullana egy gazdag asztaláról: jegyez ellenséget; szegény asztaláról: barátságot.

Mosni (patakban): megszabadulás gondtól és betegségtõl. Mosónõ: asszonynak jegyez hideg idõt, férfinak szórakozást.

Szennyes vízben mosni: mutat további fájdalmat egy szerencsétlen szerelem miatt. ( Kerner .) Vérben mosni: hentesnek vagy feleségének egészséges, másnak betegség. Holt embert mosni: vígság hosszú bánat után.

Férfiruhát mosni: asszonynak vidámság. ( R . M .)

Mostoha. Váratlan segítség.

Mozsár. Gond.

Must. Szenvedélyes kívánság, amely rövidebb idõn át teljesül, mint azt hinnénk.

Mustár. Útonjárónak: igen rossz elõjel, másnak: kis betegség.

Muzsika vagy énekszó, amely távolról hatna a fülünkbe: betegnek gyógyulást mutat, egészségesnek némi bánatot.

*

Az alább következõ álomfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Macska; paráznaság.

Madár: mely éjjel jár: azt jegyzi, hogy aki mit akar kezdeni, az a végét jól meggondolja. Madár, mely mezítelen: bánat. Madárszót hallani: bú és bánat. Madárfészket lelni; nagy öröm. Madár, ha ellened támad: nagy szégyen. Madár, lábatlan: nagy keserûség. Madarat repülni látni: jót jelez. Madarat fogni: levél. Madarat látni fejed felett repülni: gyûlöltség. Madarat visszajönni látni: hadakozás. Madarat tartani: nyereség a vásárban. Madarat elveszteni: háborúság. Madarat égben látni: tévelygésbe esni. Madarat látni egyedül ülni: bánat. Madarat, csonka szárnyút látni: nyavalya. Madarat kergetni: gond. Madarat látni egymást fogni: szomorúság.

Magot elvetni: dolgozás.

Majmot látni: szeretõnek szerelmet, másoknak betegséget jelent.

Makkot szedni: öröm.

Malomba szekéren menni: járást jelez. Malomban õrleni: gond.

Mandulát enni: háborúság.

Mátkát szépet látni: szülõknek halála.

Medvét látni: álnok rágalmazás.

Méhrepülést látni: tûz.

Mell, ki sebes: vénembernek gonosz, ifjúnak jó. Mell, ki szõrös: férfinak hasznos, asszonynak káros.

Mennydörgést hallani: ellenséged legyõzöd. Mennydörgés és villámlás, de nem üt: ellenségeiddel megbékülsz. Mennyütöttet látni: rossz asszonyt jelez.

Menyegzõben lakozni és táncot látni: keserves bánatod lesz, ha elejét nem veszik.

Menyecskét meztelent látni, csak konty van a fején: hiábavaló kívánság.

Mérget enni és meghalni: szerencsétlenség.

Mészárszéket látni: lakodalom.

Mezítelenül látni magát: jó. Mezítelent látni küzdeni más mezítelennel: szorgalmatosság.

Mézet enni: jövendõbeli szomorúság.

Mosdani kútból: megszabadulás.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png