http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - N, NY

Nád. Nádba fújni szép szerencse, jó kilátás.

Kernerben: úszó nád a vízen: mutatja elmúló ifjúságunkat. Szélben ingadozó nádas: jegyez kis változatosságot, de nem sok örömet az asszonyban. Nádasban ülni: jegyzi, hogy a fájdalmak feltalálnak, bárhova rejtõzzünk. Ám szerencsét is ígér. Nádas ház: szegény asszony szerelme.

Ingó nádszál: ingadozó szerelem. Téli nádas: mutat hosszú telet. Nádkerítés: békétlenség a szomszéd­asszony miatt. Nádiveréb: öregasszony. ( R . M.)

Nádasban lakni: mutat háborút. (1759.)

Nadrág. Férfinak: uraság; asszonynak: szégyen. Nadrágtartó: keresztcsontban fájdalom.

A lipcsei nagykönyvben: bõrözött nadrág: mutat kvártélyos katonát. Szarvasbõr nadrág asszonyon: hiábavalóság. Szélben száradó nõi nadrág: mutat öregasszonyt. Elveszített nadrág: jegyez meghívást egy lakodalomba.

A különös álmokból: nagymama vagy anya nadrágjában járni: leánynak jegyez gyermeket. ( R . M .)

Nadrággomb: árulás. ( Egy olasz könyvbõl .)

Nap. Napsütés általában: hû szívet jelent.

Az alábbi magyarázatok valók a lipcsei álmoskönyvbõl, amelyet 1602ben adtak ki. Piros nap: jegyez királyságot; elfátyolozott nap: a kormányzó halálát mutatja. Égrõl leesõ nap: veszedelem a kormányzóra. Nap és hold együtt; háborús hír.

R. M. szerint: sok napot látni az égen: mutat ugyanannyi örömteljes napot. Nap, ha házadba süt: szerencse jön bele. A hátadra sütõ nap: jegyzi, hogy valahol elfelejtenek. A hasadra sütõ nap: igen jó egészség. Napon heverni: jegyez kis bánatot.

Napba lépni: betegnek gyógyulás. ( Gvadányi .)

Napóra. Ha pontosan látnád rajta az idõt: megpróbáltatásod lesz ugyanakkor.

Napraforgó. Becsület. Tisztesség. Munka.

Napszállat, ha enyhe: bizalmat adhat késõbbi évekre, ha viharos: óvakodj egy kései házasságtól. Víz felett: zsongó emlékezet, amely véletlen folytán jelentkezik.

Idegen városban napszállatot látni: jegyez megszokott lakóhelyedrõl való elköltözködést. Leszálló nap után menni országutakon és mezõkön: hiábavalóságok mulattatnak. Napszállatban árnyékokat látni, amelyek volnának ijesztõek: jegyzik, hogy ellenségeink nem felejtenek. ( S . j .)

Narancs. Keserûség egy asszony miatt.

Náthás ha volnál: jó egészség. (1759.)

Nedv, amely testünkbõl folyna: mutat betegséget, amelyet nem kerülhetünk el.

Nedves arc (másé): káröröm; (magunké): elhatározás; asszony meddõ marad. Nedves kéz: irigység. Nedves szemek: jegyzik, hogy másoknak okozunk örömet. Nedves ágy: szemérem, titkolt vágy. Nedves ing: hideglelés. ( Kerner .)

Nedvet inni, amelyet adna egy asszony, s ez élvezetes volna: jegyez megszerelmesedést, amiért még sok szenvedésünk lesz. Betegnek adott nedv: jegyzi egészségünk romlását. ( R . M .) Nedves haj: nagy gondok jegye. ( Lipcsei .) Nedvet, amely volna emberé, forralni és abból vendégeskedést csapni: jelez örvendetes változást ellenségeink érzelmeiben. ( D . G . Gy .) Nedves láb: mutat kénytelen utazást. ( Gvadányi .)

Nedves csók: nagy féltékenység. ( S . j .) A többi megfejtést nézd Lénél.

Nefelejts. Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülõ élet.

Négy (számjegy) az ajándékozás száma.

Néma ember: jegyzi, hogy bizalmas vagy olyan emberekhez, akik azt nem érdemlik.

Nép (-et sokat) látni: aggodalmas. (1759.)

Nevedet ha hallanád hangosan emlegetni: jó üzenetet kapsz, amely segítségedre leend. (1833.)

Nevetõk. Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.

Nimfa. Tanulónak megpróbáltatás. (1759.)

Nimfát venni: megtévedt öröm. ( Kerner .)

Nótát énekelni: jegyez utazást.

Nõni látni valamit: mulatság.

Nõ. (Lásd Asszonynál.)

Nõs férfi. Titkos bûn.

Nõstény. Jó idõ.

*

Az alább következõ magyarázatok a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Nagy és kövér ha vagy: jó szerencse.

Nap fényét látni: bátor szívet jelent. Nap házadba ha süt: jó. Napot, vereset, látni: pénz. Napot az égbõl leesni látni: fejedelem halála. Napot homályosan látni: rossz hír. Napot a hold mellett látni: rossz hír. Napot sokat látni: öröm.

Némát látni: becsület.

*

NY

Nyáj. Boldog jövõ.

Kernerben: nyájat õrizni: jegyzi, hogy õrizd pénzedet; nyájban lenni: mutat meggondolatlan üzleti vállalkozást. Legelõ nyáj: gyermekeink öröme. ( R . M .) Nyájjal vándorolni egy ismeretlen tartományban: mutat háborút. ( Lipcsei .) Hazatérõ nyáj: hideg idõjárás. ( Az orosz Zadeka Mártonból .)

Nyak. Jegyzi erõsséged.

Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentõl. Nyakdaganat: jegyez nevetséges, megszégyenítõ helyzetet. ( Kerner .)

Nyál. Minden könyvben nagy öröm.

Nyárfa. Gondtalan élet, hosszú öregség.

Nyárs: jegyez jókedvet, amely váratlanul ér.

A különös álmokból: asszonyok, ha nyársra húznának és megcsúfolnának: jegyez bánatosságot. Nyársat nyelni: hiábavalóságok foglalkoztatnak. ( Kerner .) Nyárs, amely volna idegen emberé, mégis a mi testünkbõl nõne ki: mutatója egy jó barátnak, aki után házunk vágyakozik. ( F . S .)

Nyelv. Asszonynyelvet látni férfinak: jó. (1759.)

Az orosz Zadeka Márton ( álmoskönyv ) szerint: ha nyelved volna tompa, becsületed veszíted asszonyod elõtt egy rágalom miatt. Kernerben: hegyes nyelv mutatja ellenségeinket, akik nem szûnnek meg rágalmazni. Nehezen mozgó nyelv: betegnek jegyez halált. Nyelvet leharapni vagy megenni: szegénynek szánalom, gazdagnak gond; akinek betege van: a beteg halála. R. M. szerint: állatnyelv, amely piros és hegyes, mint a rókáé: váratlan hazugságot jegyez; széles és reszelõs nyelv, mint a tehéné: váratlan hûség; kutyanyelv: sietõs út. Nyelv, amelyet leányzó oly mélyen dugna torkunkba, hogy csaknem megfulladnánk: veszedelmes nõ ismeretségét jegyzi.

Gvadányi szerint: hosszú nyelv, amely volna egy állaté, asszony szájában: nagy veszedelemre int.

Idegen nyelven szólnak hozzánk, amelyet nem értenénk: mutat csalárdságot. (1833.)

Nyereg. Jó otthon. Nyerges: nyeremény, haszon.

Nyers (hús). Pletyka.

Nyíl. Ellenséged megtalál.

Kernerben: nyíl: jegyez egy kellemetlenséget, amelyet nem kerülhetünk el. Nyilat ruhánk alatt rejtegetni: örökség. Nyíllal meglõnek: szerelmi bánat.

Nyilas-szõlõ: szép szerencse. ( R . M .) Nyilas ember: törvénykezés. Amazon nyilat lõ ránk: gyõzedelem szerelemben. ( S . j .)

Nyírfa. A szegénység fája.

Nyom, amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.

Nyomtató (ló): jegyzi megkárosodásodat.

Nyoszolya. (Lásd Ágy-nál.)

Nyoszolyólány. Vidámság. Többnyire hideg idõt is mutat. ( R . M .)

Nyoszolyólányt választani és vele jól szórakozni: nem jegyez különösebbet. ( G .)

Nyúl. Rendszerint félelem.

Kernerben: nyulat enni: jegyez nagy pörpatvart barátainkkal. Nyulat lõni szerencse. Nyúllal versenyt futni: mutat egy nagy megpróbáltatást. Nyúl, amely ülne az országúton: hívogatás egy titkolt cél felé. Keresztben futó nyúl: szerencsétlenség. Elõttünk futó nyúl: bánat, amelyet utolérünk. Nyúl a zsákban: szerelmeseknek igen jó, másoknak jelez törvényszéket.

Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. ( Zadeka Márton .)

Nyúlganéj, minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás. Nyúlbõr: hideg idõjárás. Nyúlszõr: változás. ( R . M .)

Nyulat lopni: bánat. Nyúlon nyargalni: võlegénynek haláleset. Nyulat fogni: leányt elveszíteni, asszonyt találni. Öreg nyúl: viszontagság. Nyúlfiók: szaporodás a családban. ( D . G . Gy .)

Nyulak szigetén járni vagy ott lakni: lemondás és magányos élet. (1833.)

Nyúl, amely útonjárót megtámadna: igen rossz vásárt jegyez. Házinyúl: takarékosság, de lehet tûzvész is. ( G .)

Nyusztprémes mente jegyez nyugtalan életet.

*

Az alább következõ magyarázatok a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Nyest: asszonyt jelez.

Nyelved, ha tompa: kisebbséget vallasz a feleségedtõl. Nyelv, ha nehéz; betegnek halála. Nyelvet megharapni vagy megenni: rossz hír.

Nyulat látni: halálos félelem.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png