http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - R

Ráborulni: anyára boldogság; apára boldogtalanság. Egy sírhalomra: új szerelem. Holtra borulni: titkos szerelem. Feleségre: nagy féltékenység. ( R . M .)

Ráesni valakire: nagy kellemetlenség. (1883.)

Rágyújtani a pipára: esküvõ. (1759.)

Rabnak lenni: öröm. Rabok lánca, mennél hosszabb, annál jobb. Rabnak lenni betegnek: nagy könnyebbség. Rab madár: bánat.

Rabló. Általában nyeremény.

Rablók közé keveredni és velük cimborálni: nagy tisztesség. Rablók, ha megrabolnának: megtalálod nyugalmadat. Rablók, ha megütnek: örökséget kapsz. ( Kerner .) Rablók, akik a ház falát ásnák, hideg idõjárást hoznak. ( R . M .)

Rabló, aki egy nõ szerelmét rabolná el: jegyez asszonynak sírást egy szerelmi csalódás miatt, leánynak sápadtságot. ( Zadeka .)

Rács. Veszekedés. Rácsos ablak: szép idõ.

Rágni valamit: nagy mulatság.

Lánynak olyasmit rágni, amit nem ismer: kis bánat. ( R . M .)

Ragasztani. Veszedelem.

Város kapujára hirdetést ragasztani, amelyben szégyenünket hirdetnék: nagy megtiszteltetés. Ha örökségünket hirdetnék: szegénység. ( Lipcsei .)

Ragyás ember: nagy szerencse. Ragyás asszony: szerelmi élvezet.

Rajz. Gond.

Rák. Mindig ellenfélt mutat.

Rákos betegség: szerelmi kín. Arcon levõ rákos betegség: váratlan csók, amely kellemes. Rák módjára járni: nagy dicsõség egy kellemetlen ügyben. ( Kerner .) - Rákot nyelni: zavaros idõ. Rák, amely ollójával megfogna: jegyez siránkozó asszonyt. Rákfarok, amely torkunkban mozogna: fájdalmas szerelem. Rákleves: boldog vágy. ( R . M .)

Ráma. Képráma, ha benne saját képünk van: becsület. Hímzõráma: gond, hideg idõ.

Ránc az arcon: öröm jegye, amely öröm hátralévõ életünkben meglátogat. Ránc a hason vagy mellen: asszonynak jegyez utolsó szerelmet.

Ráncos arcú ember: leánynak võlegényt hoz. Ráncos arcú asszony; aki idegen volna: hírt mond kedvesünkrõl. (1833.) - Ráncos szoknya: szerelem. Ráncos csizma: hosszú utazás.

Rántott csirke: jókedv. Rántott hal: szegénység; böjtben: egészség.

Rántotta: eljegyzés.

Ráspoly jegyzi egy nem békélõ haragosunkat.

Nyelvünk ha volna éles, mint a reszelõ: pletykaságba keveredünk. ( R . M .)

Ravatal (-on feküdni): nagyon kellemes változás a közeli jövõben.

Ravatalt látni: örökség. Ravatalon feküdni egy asszony mellé: eltávozása annak, akit szeretünk. ( K .)

Rázni fát: bátorság. Szoknyát rázni: bolha vagy titkos gondolat.

Regényt olvasni: lustaság. (1850.)

Rekettyésben járni: töprengés egy titok felett.

Remete. Minden könyvben jó jel.

Remete csengettyûjét hallani: jó életû emberek közé jutunk. Asszonynak remetéhez közeledni: parázna­ság. Remetét táncolni látni: zavaros idõ. ( Kerner .) - Minél vénebb a remete, annál jobb jegy. ( G .) Remete, ha súlya hat font: leánynak kellemetes fájdalom. ( G .)

Répát enni: jegyez rossz esztendõt, amelyet szerencsésen végigélünk. (1850.)

Répaföldön járni: kis haszon. Répaföldet mívelni: jegyez menyasszonyt, aki másra gondol. (1833.)

Repce. Mindig civakodás.

Repedés. Testünkön: megcsalt szerelem. Falon: gonosz. Poháron: rágalom. Tükrön: öregedés.

Repedt fazék: öregasszony. ( Gvadányi .)

Repkény. Hamis barátság. Repkényt ültetni: civakodás a barátnõvel.

Repülni háztetõk felett: szegénység; víz és mezõ felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.

Részegség. Kellemes órák várnak ránk.

Részeg ember: ternó. (1833.) - Részeg asszony: megsértenek ott, ahol legkevésbé várnád. ( R . M .)

Rémület. Betegnek: gyógyulás; egészségesnek: levertség.

Rét. Öröm.

Retket enni: férfinak jegyzi ereje visszatérését, asszonynak: szerelme megújhodását.

Fekete retket enni: lakodalomba menni. Piros retek: egészség. Retektõl böfögni: egészségesebb leszel. ( R . M .) - Retkes láb asszonyon: gond és bús gondolat; férfin: utazás. ( G .)

Rétest enni: jegyesség. Rétest húzni: elhúzódó lakodalom. Rétest sütni: elmaradt vendég.

Rétest találni a mezõn vagy országúton: parázna ismeretség. ( G .)

Réz. Némi kár.

Ribiszke. Kisleány.

Ribiszkét szemenként enni: elmulasztása egy kínálkozó örömnek. ( G .) - Arcunkon vagy testünkön növõ ribiszke: elfecsérelt szerelem jelképe. ( F . S .)

Rigó. Öröm.

Sárgarigó: kedves asszonnyal ismerkedünk meg. Fenyvesrigó: utazás. Rigót áruló ember: pletykaság. Rigófütty: asszonynak új ismerõs, férfinak váratlan szerelem.

Robbanást hallani: szerelem.

Róka. Csúnya tréfaság.

Rókát fogni: leánynak házasság, asszonynak tilalmas dologba keveredni. Kis róka: szívlopás. ( R . M .) - Ugató róka: idõváltozás, hosszú õsz. ( Régi naptár .) - Rókát lõni: kár a gazdaságban. Rókázni: bátorság. Rókatáncot járni: országúti szerelem. ( G .)

Rokka. Asszonynak: becsület, férfinak: szégyen.

Rokkát pörgetni: jegyez eljegyzést. Hideg idõjárást. Álló rokka: jegyzi anyánkat. ( R . M .)

Rokont (öreget) látni: mutat hosszú életet.

Rokonnal civakodni: örökség. Rokont sírva látni: szerencse; nevetni látni: közeli betegség. (1833.) Rokonasszonnyal szerelmeskedni: lakoma. ( Z . M .) Rongyos rokon: pénz áll a házhoz; büszke rokon: pénz elmegy a háztól. Sógorasszony (ha fiatal): öröm; ha öreg: szeleltetése az ocsúnak. ( R . M .)

Rom. Bánat.

Romban lakni: elhagyottság. Romba dõlt várost látni: járvány.

Rongy. Szerencse.

Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedõ: hideg idõjárás. (1759.)

Rorátéra menni: kellemetes híradás. (1833.)

Rosta. Régi per.

Városi embernek: adósság. ( K. ) Rostálás jegyez még szeles idõt is.

Rostély. Rajta feküdni: félelmetes gond.

Tüzes rostély ( Kernerben ) orgazdaságot jegyez. Rostélyost enni: útonjárónak mutat szerencsés utazást, másnak hiábavalóságot. ( R . M .)

Rozmaring. A jó hírnév virága.

Rozs. Jólét.

Rozsföldön járni: mutat gyermekáldást. Rozs, amely fülünkben nõne: jó hír gazdának, másnak sebhelyes betegség. Rozsot õrizni: hideg idõjárás. ( Z . M .)

Rózsa. Szerelmesek virága.

Virágzó rózsa: szerelmeseknek nagyon jó jegy; másnak: kellemes találkozás. Rózsatövis: fájdalom, amelyet annak okozunk, akit szeretünk. Ajándékba kapott rózsa: jegyzi egy távollevõnek gondolatát. Hervadt rózsa: elfelejtenek. Rózsát ruhánk alá dugni: erélyes cselekedet. Rózsaillat: váratlan szerelem. Sárga rózsa: a titkos szerelem jelvénye. ( R . M .)

Rózsaolaj: leánynak jegyez ismeretséget egy útonjáróval. Rózsafával verést kapni: szerelmeseknek szokatlan öröm; másoknak: sóvárgó kívánság. ( Kerner .)

Fehér rózsa: ártatlan leány szerelme. Rózsát kötni: vigasztalódás. Rózsában járni: némi bánat. Rózsa, amely szájunkon nõne ki; szerelmi vallomást hallunk. Rózsa, amely egyéb testrészünkbõl nõne: jegyez gyermeket. Rózsaszüret: némi szomorúság. Rózsát enni: mutat kiélt szerelmet. Rózsakoszorú: betegnek halál, lánynak elcsábítás. Rózsát ültetni: menekvés szerelmi bánat elõl. Rózsafán jönni a világra: gazdag asszony. ( Z . M .) - Rózsavíz, amellyel meglocsolnának: mutatja, hogy kedvesed másra gondol. ( Szûrszabó .)

Rögöt látni: betegség.

Rubel. Háború. (1850.)

Rubint. Ajándék.

Rúgni. Levél rossz hírrel.

Ruha. Attól függ, milyen színû.

Tarka ruha: pletyka; fekete: kellemetlen esemény; fehér vagy világos: leánynak jegyez mátkaságot, betegnek halált. Szürke ruha: özvegység. ( R . M .)

Új ruha: megszabadulunk egy gondtól; bõ ruha: gazdagság; ha nagyon bõ: betegség. ( Z . M .)

Ruhát mosni: valakire gondolunk, és kívánságunk beteljesedik. Ruhát enni: gyanús helyzetbe kerülünk egy nõ miatt. Kék ruha: szenvedés egy szerelem miatt. Sárga ruha: betegség. Másnak a ruháját hordani: ha az volna piros: megégetjük magunkat; ha az volna zöld: házasságtörés, örömteljes találkozás másnak asszonyával. Nagyon szép ruha, amely volna arannyal áttörve: irigylik szerelmünket. Rongyos ruha: gazdag asszony, útonjárónak nagy utazás. Ruhát teregetni: szeles idõ, haláleset. ( Kerner .)

Hóhér ruhájában járni: becsületes elbánást lelünk olyan helyen, ahol nem várjuk. Bíró ruhájában ülni: igazságtalanságban lesz részünk. Férfinak asszonyi ruházatban járni: hûtlenség. Nõnek férfiruhába öltözni: nyugtalan szerelem, féltékenység. Asszonynak szolgálója ruhájában járni: titkos találkozás. Lánynak bátyja ruhájába öltözni: eljegyzés. Ismeretlen, idegen ruhában látni magunkat: betegnek igen rossz jegy, egészségesnek hosszú utazás. Parasztruha: boldog idõ. Katona ruhája: asszonynak szerelem; férfinak bujdosás. ( Lipcsei .) - Éjjeli ruhában társaságban megjelenni: nagy tisztesség, amely lefegyverzi ellenségeinket. Ruhát levetni emberek elõtt asszonynak: igen jó jegy; férfinak: szegénység. Apácaruha: hûséges szeretõ. Gyermekruha: betegség. Ruhát ajándékba kapni: jegyez verést is. ( D . G . Gy .) - Ruhafogas: behívnak valahová.

Rum. Betegség.

Rügy. Öröm.

*

Az alábbi megfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Rákjárás: jó szerencsét jelent. Rákot, vereset, mintha megfõtt volna, kivenni lyukából: hibás cselekedetet jelent.

Raj, ha megmar: ellenségtõl õrizd magad. Rajméhet látni: betegség.

Rejtettnek lenni: jó szerencse.

Répát enni; haszontalan munka.

Repülni az égen: ravaszságban járni. Repülni a föld felett: valami nagy, titkos dologban fáradozni.

Récét látni: rágalmazás, szerencsétlenség; útonjáróknak: esõs idõ. Récét enni: tisztesség a rágalmazóid­nak, nyelveseknek gyalázat.

Rókabõrös ruhát viselni: becsület. Rókát látni: gyûlöltség.

Rózsát látni: jó szerencse, szeretõknek nem jó. Rózsát zsákba tölteni: betegség.

Rozsot, szárazat látni: kárvallás.

Ruha, drága matériából való: kevélység. Ruhában fürödni: nem jó.

Ruhába, kékbe öltözni: vakmerõség. Ruhába, vörösbe öltözni: harag. Ruhába, feketébe öltözni: szomorúság. Ruhába, fehérbe öltözni: nagy szerencse. Ruhába, aranyosba öltözni: irigylik s gyûlölik azt az embert, kit oly drága ruha éppen nem illet. Ruhába, sárgába öltözni: betegséget jelent. Ruhába, szürkébe öltözni: nagy tisztesség. Ruhát, mocskost viselni: megcsúfolás. Ruhát mosni: gondolatod beteljesedik. Ruhát látni teremni: tisztesség. Ruhát venni: gyanúságba esni.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png