http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - T, TY

Tábla. Temetésre hívnak.

Táborban lenni: egészséges.

Tag (-ot elveszíteni): szükség.

Tagadni. Szégyen.

Ismeretséget megtagadni: szívfájás.

Tajték (-pipa): jó jegy. Tajtékzó ember: bánat.

Tajtékból faragni képet: elérhetetlen szerelem.

Takács. A fáradtság jegye.

Szepességi takáccsal utazni: jegyez jó vásárt. ( Lõcsei .) Takáccsal dolgozni: jó terv. Takácsszéket kattogni hallani: jövõdrõl valaki gondoskodik. Takáccsal táncolni: akadály szerelmünkben. ( Lipcsei .)

Takarítani (szobát): irigység; istállót: hideg idõ.

Tál, minél nagyobb, annál jobb. Tálalni: kellemetlen hírt hallunk.

Törött tálból enni: bánat. Drótozott tálból merni: valakinek a bánatát vállalni. ( R M .) Ágytál: betegség. Tál alá rejteni valamit: árulást tapasztalunk. Tálon valami eledelt feladni, ami nem embernek való: szívesen látott vendég. (1833.)

Találkán lenni: óvatosságra int.

Talicskát tolni: tisztességes munka.

Talicskán öregasszonyt tolni: elmúlt szenvedés; fiatalasszonyt: megpróbáltatás.

Tallért számolni: nagy gond. Lyukas tallér: bosszúság egy asszony miatt. Tallért nyakban hordani: tetszelgés.

Talp. Eredményes vándorlás.

Tályog, amely testeden volna: jegyez barátságot, amely sokba kerül. Tályog a hason: gonosz szomszédság.

Tanács (-ot adni): hiábavalóság. Tanácsot hallani: kinevetnek. Tanácsosokat együtt látni: bizony­talan helyzetbõl szabadulsz.

Táncolni: Bánat. Táncosnõ: érzékiség. Tánc közben elbukni: megszégyenítés érzékiség miatt. Sok táncoló asszony: sok bánat.

Katonával leánynak táncolni: jegyez álmatlanságot. Táncosokkal találkozni idegen városban: meg­csalnak. Táncoló esõ: nyugtalanító hír. ( Lipcsei .) Táncosházba tévedni: jó házasság. Halottal táncolni: igen eredményes munka. Gyermekkel felnõttnek táncolni: jótéteményben lesz részünk. ( R . M .) Táncos férfit házunkba jönni látni: asszony darabidõre elveszíti férje szerelmét. Táncoló edények betegséget jegyeznek. Táncoló állatok igen szûk esztendõt hoznak. Táncos öregember: halál. ( K .) Tánciskola: szerelem. Táncmester: elvernek. ( G .)

Tanítani: öregség. Tanítványt találni: boldogság.

Tanúnak menni: ellenségeskedés.

Hamis tanúságot tenni: nyereség.

Tányér, ha belõle eszel: szép szóval félrevezetnek; ha hozzád dobják: igazságot mondanak.

Tapló. Hideg idõ.

Taplót dugni eresz alá: szerencsés vállalkozás. Taplót ló fülébe dugni hírt világgá bocsátani, amellyel másnak kellemetlenséget okozunk.

Taps. Tiltott gyönyör.

Tarhonya. Egészség.

Tarisznyát hordani: nyugtalanság.

Tarlón járni: jót jelent.

Tárogatót hallani: megszerelmesedni.

Táska. Ajándék.

Teát inni: múló betegség.

Tébolydában lenni: megcsalnak.

Tégla. Csalódás.

Tehen (-et fejni): eljegyzés gazdag nõvel. Leánynak: véletlen szerencse.

Kövér tehén: jó esztendõ; sovány: szükség. Tehénhúst enni: rossz kedv. (1759.)

Tehenet víz tükrében látni: hiábavaló fáradság. Tehenet vásárba hajtani: adósság. Tehénhúst mérni: szegénység. Tehénistállóban lenni: ifjúkori emlék. Tehénen ülni: szerencse.

Tej. Fiatal asszonynak: fogadalom; öregnek gazdagság.

Tejet inni: lázas betegség. Tejeslábos: rossz hír.

Teke. Idézés.

Teknõ. Nyugalom.

Telet látni, holott volna nyár: késõ öröm.

Temetni. Öröm.

Temetést látni messzirõl: biztos örökség. Temetésben részt venni: nehéz munka. Téged temetnének: jegyez családi szaporodást, nõtlennek: házasságot. Atyafit temetni: legjobb hitünk szerint megházaso­dunk. Élõnek temetésén részt venni: késõ házasság. Ugyanez Jegyzi: közeli halálát egy jó barátnak vagy egy atyafinak. ( Kerner .) Leány temetésén részt venni és citromos karddal kísérni a koporsót: jegyez szerelmet egy ártatlan lány részérõl. Öregembert temetni: emberséges cselekedet. Temetési zenét hallani: vigalom. Temetést rendezni: hasznos foglalkozás. ( R . M .) Temetõben járni: vigasz. Régi temetõ: jegyzi elhalt szüleinket. Temetõben járni öregasszonnyal: betegség. ( S . j .) Temetésre fehér ruhában menni: házasság. Temetõben síró leányt találni: titkos szerelem. Temetõárokban feküdni: részegség. ( G .) Temetõn mezítláb végigmenni: egy halott követelése miatt árverés. Temetõkriptában lakni: öregség. ( Z . M .)

Templom. Csúnya szenvedélyek miatt elerõtlenedünk. ( K .)

Templomban imádkozni: szerencse, vidámság, haszon. Templomba asszonnyal menni: titkos szerelem; leányasszonnyal: mulatság. Templomban ismeretlen asszonnyal beszélni: utazás. Templomi ének: betegség, járvány. Templomtetõn ülni: üldözés. Templom párkányán végigsétálni: szédületes veszedelem. ( Kerner .) Régi templom: szerelmi bánat. Templomos lovag: csalárdság. Processzió, amely templomból jönne felénk: nagy megszégyenülés. ( Lipcsei .) Templomudvar: haláleset. Templomtorony: üdvösség, jó esztendõ. ( R . M .) Templomban holtan lenni: hosszú élet. Templomban paráználkodni: hét fõbûnben leledzni. ( S . j .)

Tengely. Levél.

Tenger. Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.

Térd. Szegénység, utazás.

Térdelni valakin: csalóka gyõzelem.

Testvér. Családi öröm.

Tésztát gyúrni: családot alapítani.

Tetõt befödni: vidám családi élet.

Tetõn járni: váratlan esemény. Tetõn állni: hatalom. Tetõn heverõ macska: jegyzi titkos viszonyod elárulását. Tetõablak: kellemes élet. ( Kerner. )

Tetû. Nagy szerencse.

Tetvek, amelyek testedet végig belepnék: jegyeznek örökséget. Tetvekkel küzdeni: mutat egy komisz asszonyt, aki becsületedben gázol. Tetves ing: pénz. Tetvet enni: rabság. ( Kerner .)

Tigris. Ellenség.

Tilinkó. Csalódás.

Tímár. Vásárosnak igen jó. Egyébként hideg idõ.

Tinó. Szerencse.

Tinta. Szegénység.

Tiszt. Nagy kitüntetés.

Tíz. Az öröm száma.

Tó. Ha csendes: nyugodalom, ha viharos: sok baj a szerelemmel.

Tócsát ugrani: nagy mulatság.

Tojást látni: néked és háznépednek betegséget jegyez.

Tojást enni: harag; rakni: kisgyermeket nevelni. Madártojást szedni: irigység, magtalanság. Tojásétel: egy jó barát halála. ( Kerner .)

Tojáshéj: gyász. Tojást festeni: csalárdság. Sok tojás: nyeremény. Záptojás: betegség. Tojást venni: jegyez nagy sikert üzleti ügyekben. ( R . M .) Tojás, amely volna bennünk: gyermektelenség. ( F . S .)

Tokaji bor: jó jegy.

Toll. Fosztani: öröm, de nagyon hideg idõ.

Tollat lopni: leányt elcsábítani. Tollat találni: valakinek kárt okozunk. Tollat olvasni: lutrinyereség. Repülõ toll: pletykaság. Tollat viselni: unalom. Varjútollal írni: szerencsétlenség, gyász. Fehér toll: örökség. ( K . J .) Tollban hemperegni: nem sikerült vállalkozás. Tollaszsidó: szerencse. ( F . M .) Legénytoll: lánynak jókívánság. ( Gvadányi .)

Tolonc. Nem szívesen látott vendég.

Tolvaj. Jegyez hideg idõt.

Tolvajlásban részt venni: szerelmi kaland. Tolvajt messzirõl látni: valahol várnak. Tolvajjal szökni: gazdagság. ( Lipcsei .)

Torma. Nagy hír.

Topolyfa. Csendes halála egy atyafinak.

Tor. Veszekedés.

Saját halotti torunkon valakit megverni: hosszú élet.

Torkot látni: félelem.

Torony. Ha asszonnyal látnád: csalatkozás; ha egyedül másznál tornyot: tanácsot kérnek tõled.

Toronyõr: hideg idõ. Toronyban eltévedni: nagy hiba. Tornyot építeni: szerencsétlenség. Toronyablak: jól jegyezd meg, amit látnál.

Torta. Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.

Torzsa. Jó hír. Vendég.

Tök. Nagy veszekedés asszonyok miatt.

Tököt enni: nevetséges helyzet. Pirosló tök: hideg idõ. Tökbõl cinkefogót készíteni: kis szerencse; halálfõt: gyermekes dac. ( K .) Tököt árulni: asszonynak válást jelent. Lopótök: jó barátság. Tököt fõzni: régi szeretõt visszavárni.

Tölgyfa. Száradó tölgyfa: jegyez több halálesetet az ismerõseink között.

Tölgy, ha nagy és zöld: hosszú élet. Tölgyfát venni: nyeremény. Tölgybõl koporsót faragni: legkedve­sebbünk halála; kaput ácsolni: várva várt vendég. Tölgyet nevelni: korai halál. ( Z . M .) Tölgyek alatt ülni: megtiszteltetés. ( S . j .) Tölgyfából hajót ácsolni: marha, nagy gazdagság. ( Komáromi könyv .)

Tömjén. Leánynak: fejfájás; másnak: megkönnyebbülés. Asszonynak: lelkifurdalás.

Tömlõ (boros). Gazdag ember ajándéka.

Töpörtõ. Minél több, annál nagyobb szerencse.

Tõr. Ajándék.

Törköly. Ne hozd magaddal nyelvedet. ( Lipcsei .)

Törpe asszony: szerencse; férfi: nehéz gond.

Törpékkel lenni asszonynak: búbánat. Törpét a sarokban látni: félelem.

Törvényt olvasni: nyert pör.

Tövis. Búbánat.

Szamártövis: szerencse.

Trágya. Nyereség. Jó esztendõ.

Trágyát szagolni: örökség. Trágyát hordani: fáradsággal elért eredmény. Trágyadombon ülni: nagy öröm. Trágyázni: gazdának jó jegy, másnak: betegség. Tehéntrágya: ambó. (1833.)

Tucat valamibõl: igen jó jegy.

Túró. Betegség. Túrós tészta: szomorúság.

Túros hátú lovon nyargalni: jó házasság, gazdag asszony. Túrót, tejfölt enni egy asszony kezébõl: igen kinevetnek legjobb barátaid. ( K .)

Tuskó. Valamit találsz.

Tutaj -t úszni látni: megbánt cselekedet.

Túzok. Késõ szerencse. Ólmos esõ.

Tû. Megszakadt barátság.

Tücsök, amely a szobában szólna: öröm a gyermekekben; ha messzirõl hallanánk: hívogatás idegen házhoz.

Tüdõt enni: megkárosodás jegye.

Tükör. Egészségesnek: öröm, betegnek: igen rossz jegy.

Kernerben: igen fényes tükör: jegyez ájulást, törött tükör: árulást.

Tüzet látni (füsttel): szerencsétlen helyzet. Tüzet gyújtani: szeretnek valahol. Tûzbe esni: anyagi veszteség.

*

Az alábbi megfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Tagot elveszíteni: nagy szükséget jegyez.

Talyigán vagy szekéren járni: nagy tisztesség, de az útonjárónak: gonosz. Talyigát, avagy szekeret vonni: betegség.

Tanácsot adni: nagy dologgal terhelnek.

Táncot járni, avagy vígan lenni: halál és gonosz szerencse, de rabnak és szomorú embernek: jó.

Tanulni iskolában: jószerencse.

Társaságot látni: nem jó.

Tehenet, vereset, látni: vigasság.

Tenger habjait látni: ártalom. Tenger vizét látni: vígasság. Tengerbe esni: kárvallás. Tengerben elmerülni: nagy kínt jegyez. Tengeren járni: nagy nyavalyába esni. Tengeri csudát látni: szerelmes emberét és jó barátját látni. Tengeri macskát látni: betegség és kedvetlen dolog. Tengert csendességben látni: öröm.

Terhes lenni: szegényeknek gazdagságot, gazdagnak szomorúságot; kinek felesége vagyon: elveszíti, kinek nincsen: szépet és szerelmeset szerez; más rendbeli embereknek: betegséget jegyez.

Test, sáros: nyavalyát jegyez. Test, melybõl valami kinõ: bánat. Testében lenni: szerencsés minden­kinek, aki kézimunkája által keresi kenyerét.

Tetût keresni a fejen: gazdagságot jegyez. Tetût ingében lelni és ölni: nyughatatlanság. Tetût, sokat egy csoportban látni padon avagy földön, és azokat lábbal tapodni vagy elseperni: nyomorúság és pironkodás.

Tévelyegni mezõkben és erdõkben: jó; hegyekben és völgyekben: gonosz.

Tevét látni: viaskodás.

Tejet enni vagy inni: öröm.

Tollat, fejért, viselni: öröm.

Torkon avagy fejen való betegség: jövendõbeli kelevényeket és nyomorúságot jegyez.

Tornyot, aranyost, látni: irigység és gyûlöltség.

Törvény- avagy tanácsházban, ha mindenek megváltoznak: nagy ínség és törvénytelenség. Törvényben a pört elveszíteni: egészséges embernek betegségtõl való félelmet, betegnek halált jegyez.

Tövis és másféle szúrós állat: szerelmet avagy betegséget jegyez, aszerint amint vagyon ahhoz az embernek kedve.

Tusakodni gyermekkel és gyermeket megbírni: rágalmazást és szégyent jegyez. Tusakodni meghalt emberrel: betegség.

Tükör egészséges embernek: örömet, tisztességet és utazást jelent.

Tüzet látni vagy beleesni: kár vagy bosszúság. Tûzön járni: szeretõknek jó, másoknak gonosz.

Tûzhely: nõtleneknek házasságot, másnak betegséget avagy helyváltozást jegyez.

Tyúkmonyad ha vagyon, kivált télen: nyereség. Tyúkmonyt tojni: apró gyermekeket nevelni. Tyúkmo­nyat enni: harag, hír. Tyúkot sok apró fiaival látni: nagy szerencse.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png