http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - V

Vacsora. Nehéz álom.

Vadász. Szerencse.

Kernerben: magányos vadásszal találkozni s tõle vizet kérni: leánynak betegség, asszonynak szerelem. R. M. szerint: zöld vadásszal találkozni: kincset találni. Öreg vadász: borús idõ. Vadorzó: gond. Vadászkutya: szép idõ.

Vágni valamit: jó eredmény.

Vaj. Ha asszony adná: megszerelmesedést mutat; ha férfi: féltékenységet.

Vajat enni: civakodás jóbarátok között. Vajat valakivel köpülni: házasságtörés. ( K .)

Vakot vezetni: útonjárónak nagyon kalandos.

Vakot látni: mulatság; kereskedõnek üzleti veszteség. Vak férfival asszonynak menni: hét fõbûn egyike. Vakot vezetni: változás. ( K .) Vak, aki egyenesen felénk jönne s ránk mutatna: jegyzi, hogy titkainkat a tyúk is kikaparja.

Vakondok. Betegnek: örök éjszakát; egészségesnek: kis hasznot mutat.

Váll. Erõsség jele.

Vályog. Szerencse.

Vályogvetõ: mulatságos látogató.

Vámot fizetni: igen nem jó. (1759.)

Vándorlóval beszélni: hirtelen halál.

Vándorlót házunkba fogadni: házasoknak nem jó.

Vanília. Szerelmeskedés.

Vár. Segítség.

Varga. Meghívás.

Varjú. Haláleset.

Város. Idegen város, amelyen keresztül vándorolnánk: jegyez nagy gondot; halál látogatását. Ismerõs városban járni s meg nem állni: nyugtalanság. Összedõlõ város: reménytelenség.

Városkapu: nem várt ítélet. ( Lõcsei .)

Varrni. Mulatság.

Vas. Gond. Izzó vas: nagy harag.

Vasalni. Levél.

Vásár. Újdonságot mondanak.

Vecsernyére menni: nyugodalmas öregség.

Velõs csont. Nagy küzdelemmel elért eredmény.

Vendég. Utazás.

Vendégfogadó. Idegen ember avatkozik ügyedbe.

Venyige. Szerelem.

Vér, amely folyna lábad elõtt: veszedelem.

Vért inni: betegség. Vért szívni: bátorság. Aludt vér: nehéz betegség.

Csepegõ vér: jó jegy. Vért köpni: gyalázat. Vért edényben felfogni: betegnek gyógyulás. Véres lepedõn feküdni: örökség. ( Kerner .) Vérrel írni: szerelem. Vérrel beszennyezõdni: jegyeseknek jó, másoknak vándorlás. Véres párna: atya halála. ( Lipcsei .)

Vércse, amely vijjog: veszedelem.

Verekedni. Hírnév.

Veréb. Veszekedés.

Verem. Lásd; gödör.

Verejték. Betegnek gyógyulás.

Versenyfutás. Egészség.

Vese. Gyász.

Vesszõvel valakit megütni: dicsõség.

Veszekedni. Nehéz munkát jegyez.

Vetni. Jót jelent.

Vetkõzni. Hírbe jössz.

Veres (szín). Mulatság.

Viadal. Egy megkötözöttel: hírnév.

Viaszgyertya. Szenvedés.

Vidra. Jó jövõ.

Villa. Akadály.

Villa és kanál együtt: vendégség.

Villámlás. Pénzbeli veszteség.

Vincellér. Öröm.

Villamoskocsi alá kerülni: lázas betegség. ( S . j .)

Viola. Az öröm virága.

Virág. Gazdának bõ termés.

Virágot árulni: szomorú szerelem.

Vívni. Nyert pör.

Víz. Inni: nem jó jegy.

Hideg vizet inni: bánat; meleget: betegség. Égõ víz: öröm. Vízbe ugrani: szomorúság. Vízben látni magad: öregség, Vízben látni másnak arcát: annak halála. Vízben gázolni: nagy fáradság. Nagy víz: irigység. (1833.)

Viza. Levél.

Võd, ha volna öreg: vigasság; ha fiatal: kicsapongás. ( G .)

Völgy. Szerelmeseknek jó jegy.

Vörösbeggyel beszélni: jegyzi meg nem tartott ígéretedet.

*

Az alább következõ megfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Vadállat: ellenségeinket jelenti. Vadat oktatni: meggyõzni. Vadat látni, hogy szól, megtartsad jól, mit szól: beteljesedik. Vaddal vívni: közembernek jó. Vaddisznót látni: dologgal terhelnek. Vademberrel vetélkedni: jó barátság.

Vágni látni magát: nagy szerencse.

Vak, ki sebes: gonosz. Vakká lenni: betegség, megbántás.

Változni színben: hivatalában megváltozás.

Vakarni: igen jó.

Vándorlani akarni más országba: halált jelent.

Várat látni, belemenni: betegség. Várat megszállni: háborúság. Várban állni, nem mehetni: nagy bánat. Várat vagy házat égni látni: rút házasság. Várba menni: szükség, szorongatás. Vár, bezárlott: ínségbõl szabadulás.

Varjút látni: préda. Varjút fogni: háborodás.

Vázat látni: rossz esztendõ.

Veder vagy vízedény: vigasztalás.

Vendégnek szállást adni: búsulás. Vendégnek gazdálkodni: gyûlölség.

Venni s nem enni: gond.

Veres ruhában járni, öltözni: harag.

Verettetni: nyereség. Verettetni vasszerszámmal: bántás.

Vért látni folyni: veszély. Vért a földre hullatni: jó. Vért köpni gonosz. Vért inni: undorodás.

Vermet látni, beleesni: kárvallás. Vermet nagyot látni: minden jót várhatsz.

Vetemény, mely sárga, feje éretlen: nemsokára jókedved lesz, ha megéred.

Vetni: jó nyeremény.

Viaskodást látni: harag. Viaskodni: hosszú betegség.

Viaszgyertyát látni: szerencsés állapot. Viaszt látni: beteges sors.

Vitéz embert látni: tisztességes. Vitéz embert látni harcolni: terhes munka. Vitéz emberrel vagy urakkal szólani: becsület.

Világot látni: titkos szerelem. Világot, ha nem messze fénylik, látni: jó. Világot vagy tüzet gyújtani, ha meggyullad: hamari elõmenetel. Világgal valamit gyújtani: rossz.

Villámlást látni: tisztesség.

Vigasztaltatni: gond.

Virágot szedni: tisztesség,

Vízben bánkódni: szomorúság. Vízben, tisztában, fürödni: egészséget jelent. Vízben mosódni: dolgozás. Vizet, tisztát, inni: kedves. Víz, zavaros: rossz. Vizet átallábalni: ellenséged meggyõzöd. Vizet látni: búbánat, ízetlenség. Vizet inni, hideg: jó; meleg: nem jó. Víz, ha tetszik, hogy ég: öröm. Víz szélén járni: szeretõknek jó, házasemberek nem kedvelik.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png