http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - Z

Zab. Szükség.

Kernerben: zabot árulni: feleséget cserélni. Zaboszsák útonjárónak szeretõt mutat. Zabkenyeret enni: betegnek utolsó órája közeleg. Meleg zab a testünkön: jó asszonyt mutat. Gvadányi szerint: zabot hegyezni: kutyát kefélni.

Zabla. Szerencsés út.

Ha magunk viselnénk a zablát, s egy asszony tartaná: boldog szerelem és uraság.

Zacskó. Nyereség.

Kernerben: zacskó, mely rézkrajcárokkal volna teli: jegyez útonállást. Foltos zacskó: atyafiságos kölcsön. Kövekkel telt zacskó: álmatlan gond. Üres zacskó: keményszívûség. - 1833-as könyv szerint: talált zacskó, amelyet egy elõttünk menõ szegény ember sárral töltött volna meg: igen nagy szerencsét (ternót) jegyez. - R. M. szerint: zacskó, amely hátunkon öntestünkbõl nõne: asszonynak szerelmet, leánynak gyermeket mutat.

Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.

Zálog. Adni: szerelem, venni: szegénység.

Zálogház: halála valakinek, akit egykor nagyon szerettünk. Zálogosdit játszani: komoly szerelem. (1833.)

Zamat (boré): jegyez vendéget.

Zafír. Kellemetlen látogatás.

Zápfog, ha fáj: atyafi halála. Zápfogat csókolni: öregasszonyt mutat.

Zápor. Hasztalan fáradság.

Zár. Titkos ellenség.

Zarándok. Lakásod változik. Zarándokkal beszélni: vendégeskedés; asszonynak: csalfaság.

Zárkában ülni: hasznos cselekedet.

Zászló. Ha vinnéd: tekintély; ha messzirõl látnád: zavaros idõ.

Zavar. Házasság.

Zene. Betegnek nem jó.

Éji zene: szívfájás.

Zerge. Veszély.

Zéró. Szerelem.

Zivatar. Betegség.

Zománc. Bánat.

Zöld. Remény.

Zúgás. Fejfájás.

Zugoly. Titkos szerelem.

Zúgolódás. Levél.

Zuhog. Hosszú élet.

Zúza. Szegénység.

*

ZS

Zsák.

1759-esben: zsák (teli): jólét. Zsák (üres): szegénység. Zsák (lyukas): veszteség. Zsákhordó: nehéz munkát kapsz. Zsákot vinni: nehéz kereset. Zsákolni: büntetés. ( Kerner .) Ha zsákod van, vagy zsákot fújsz: céljaidban akadály. Zsákokat egy kocsin látni: jó üzletet csinálni. Zsák gyümölcscsel: jó háztartás. Zsákot vinni látni: sok terhet kapni.

Zseb.

Zseb: légy takarékos. Zsebkendõ: valakinek szívességet tenni. Zsebóra: oszd be idõdet. Zsebórát találni: váratlan nyereség. Zsebtolvaj: ha városban élsz: asszonyi figyelem. Zseb: öregebb embereknek csalás. Zsebkés: szegénység. Zsebjátszó: jó idõ. ( R . M .) - Zseb: ajándék. Zsebkés: hû barát. Zsebóra: kötelesség. ( K .)

Zsemlye.

Zsemlyét enni: betegség. Zsemlyét sütni: bõ jövedelem.

Zsidó.

Zsidótemplom: vizsgáld meg cselekedetedet. Zsidótemplomban lenni: komolyság. Zsidóiskola; pletyka. ( R . M .) Zsidó: szerencsés vállalat.

Zsindely. Hideg idõ.

Zsír.

Zsír: csömör. Zsír, égõ: harag. Zsírt fõzni: veszteség. Zsírt enni: rágalmazás. Zsírosnak lenni: betegség. Zsír disznótól: változás az egészségben. (1759.) - Zsír: szerencse a szerelemben és a kereskedelemben. Zsírt enni: kellemetlenség. Zsírosnak lenni: gazdagság. ( Kerner .)

Zsold. Szerelem.

Zsoldot kapni a cártól, hogy õt dicsérjük: változás hivatalodban. ( Z . M .) Kevés zsoldot kapni: nyugtalanság.

Zsizsik (a búzában) jegyez végrehajtót.

Zsuzsu (-t) óraláncról elveszíteni: jegyez szeretõt elveszíteni; nyakból: férjet. ( R . M .)

Zsuppoltatni: gazdagnak uzsora, szegénynek: nem rossz.

Zsuzsannát (a bibliait) látni: szerencsés jegy.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png